Wat zijn de consumptietrends in de horeca en de grootkeukens in Franstalig België ?

Wat is het imago van HoReCa en grootkeukens? Wat zijn de gewoonten en verwachtingen van de consumenten in Franstalig België? Meer specifiek, hoe belangrijk is het voor hen om lokale producten te gebruiken? Deze vragen staan centraal in een nieuwe studie van het Observatoire de la consommation de l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (Apaq-W), die werd toegelicht tijdens de laatste dag van de vakbeurs Horecatel in Marche-en-Famenne.

Eten in de HoReCa, een moment van ontspanning!

Het onderzochte panel, bestaande uit 1.000 Franstalige Belgen tussen 18 en 74 jaar, maakte het mogelijk het algemene imago van de HoReCa-sector te bepalen. Deze HoReCa-instellingen genieten inderdaad een positief imago in Franstalig België. In het algemeen, en met uitzondering van fastfood en foodtrucks, worden alle soorten etablissementen positief beoordeeld door meer dan de helft van de respondenten. Het positieve beeld van restaurants wordt zelfs gedeeld door driekwart van het panel.

De kwaliteiten die aan HoReCa-inrichtingen worden toegeschreven, hebben betrekking op hun associatie met een ontspannend moment, hun aantal en hun diversiteit. Dit positieve beeld kan echter worden genuanceerd door het feit dat tweederde van de respondenten van mening is dat eten in HoReCa over het algemeen duur is en 4 op de 10 respondenten zeggen niet bereid te zijn hun budget voor andere zaken te verlagen om vaker in HoReCa te kunnen eten.

Wat de promotie van lokale producten betreft, hebben meer dan 4 van de 10 respondenten een neutrale mening over deze kwestie, terwijl 30% van hen vindt dat deze producten voldoende worden gepromoot en 27% het tegenovergestelde vindt.

Consumenten zijn dol op frietkramen

In het algemeen blijkt uit de enquête dat frietkotten de meest bezochte HoReCa-inrichtingen zijn, gevolgd door restaurants, fastfoodzaken, brasseries, foodtrucks, traiteurs en hotels.

Wat de evolutie van de bezoekfrequentie betreft, blijkt uit de antwoorden van de consumenten dat de bezoekfrequentie het afgelopen jaar is gedaald. Vier op de tien respondenten zeggen dat ze minder vaak naar HoReCa zijn gegaan, terwijl 14% de frequentie heeft verhoogd en 47% stabiel is gebleven. In de toekomst is de tendens een stabilisatie: 64% van de respondenten verklaart dat hun aantal bezoeken aan HoReCa-faciliteiten gelijk zal blijven, tegenover 12% en 24% die verklaren dat het respectievelijk zal toenemen en afnemen.

3 belangrijke verwachtingen: prijs-kwaliteitverhouding, versheid en kwaliteit van de dienstverlening

In de meeste HoReCa-inrichtingen hebben de belangrijkste verwachtingen betrekking op de prijs-kwaliteitverhouding, de versheid van het voedsel en de kwaliteit van de dienstverlening. Zoals hierboven vermeld, verwacht de helft van de klanten van restaurants, brasserieën en hotels ook dat er lokale producten worden gebruikt. Wat traiteurs betreft, delen bijna 7 van de 10 respondenten deze verwachting.

Een duidelijk en geloofwaardig keurmerk, bevorderlijk voor de ontdekking en de promotie van lokale producten

Dankzij deze studie kon ook het positieve imago worden gemeten van het netwerk “Table de Terroir” dat werd opgericht door Apaq-W en wordt gesteund door het Waalse Herstelplan, alsook door het Observatorium voor de Consument. Ter herinnering, dit netwerk steunt de HoReCa sector en eert etablissementen die veel lokale producten op hun menu hebben staan.

Zo zegt 29% van de respondenten ten minste enigszins vertrouwd te zijn met het netwerk “Table de Terroir”, dat meer bekendheid lijkt te genieten bij jongeren onder de 35 jaar. Van degenen die het netwerk kennen, zegt 27% al eens in een restaurant met het label “Table de Terroir” te hebben gegeten.  Mensen die zeer vertrouwd zijn met het netwerk zijn ook meer geneigd een gecertificeerd restaurant te hebben bezocht.

De studie evalueerde ook de kwaliteiten die aan dit netwerk worden toegekend: meer dan 60% van het panel was van mening dat het hen in staat stelt lokale producten en producenten te ontdekken, de etablissementen die deze producten gebruiken onder de aandacht te brengen, het werk van lokale producenten te promoten en hen aan te moedigen de etablissementen met het label te proberen. Ook de duidelijkheid en de geloofwaardigheid van het netwerk behoren tot de kwaliteiten die door meer dan 6 op de 10 respondenten worden toegeschreven.

Een genuanceerder imago voor de grootkeukens

In de marktstudie is ook gekeken naar het imago en de consumptiegewoonten van grootkeukens,  d.w.z. bedrijfskantines, universitaire restaurants, kantines van kleuterscholen, lagere en middelbare scholen en crèches.

Over het algemeen hebben de consumenten een neutraal beeld van deze etablissementen. Voor elk van hen heeft namelijk ten minste de helft van het panel geen positief of negatief oordeel. Onder de respondenten die wel een standpunt hebben, hebben de bedrijfskantines, de universiteits- of hogeschoolkantines en de crèches echter een veel positiever dan negatief beeld. Het beeld van kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen is meer gemengd, in die zin dat het percentage positieve meningen dichter bij het percentage negatieve meningen ligt.

De kwalificaties van het personeel, de diversiteit van de menu’s en het aanbod van evenwichtige menu’s zijn de kenmerken die het meest positief worden beoordeeld. De promotie van lokale of biologische producten wordt daarentegen door 4 op de 10 respondenten als onvoldoende beschouwd.

Zelfgemaakte producten zijn nog steeds populair!

Wat de consumptiegewoonten in de bedrijfskantines betreft, zegt 49% van de 57% van de respondenten die over een kantine beschikken dat zij daar gewoonlijk eten. 70% van de werknemers heeft echter de gewoonte hun eigen maaltijden mee te nemen naar hun werkplek.

Wat de schoolkantines betreft, is de belangrijkste gewoonte van leerlingen en studenten hun eigen lunch mee te nemen. Op de kleuterschool of de lagere school eten meer leerlingen in de kantine dan in het middelbaar en hoger onderwijs.

Verwachtingen vergelijkbaar met de HoReCa-sector

Net als in de HoReCa-sector hebben de drie belangrijkste verwachtingen betrekking op de versheid van het voedsel, de prijs-kwaliteitverhouding en de kwaliteit van de dienstverlening.

Het gebruik van biologische producten, lokale producten en seizoensgebonden producten zijn verwachtingen die door het panel minder worden genoemd, respectievelijk voor 32%, 41% en 47% van de respondenten. Deze 3 aspecten zijn echter belangrijk voor meer dan 60% van de ouders van kinderen die naar kinderdagverblijven gaan. In het algemeen vindt deze doelgroep de kwaliteit van het eten belangrijker dan ouders van kinderen op een kleuterschool of basisschool, of mensen met een familielid in een verpleeghuis. Ook de algemene tevredenheid van ouders van kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan over het aangeboden voedsel is groter dan bij andere consumentencategorieën.

Vind hier de kerncijfers van de studie over de HoReCa in Franstalig België. Deze zullen in de komende weken worden gevolgd door een volledig verslag over de studie, waarin de gegevens voor zowel HoReCa als institutionele keukens gedetailleerd worden weergegeven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*