Wat beloven de politici aan de horeca na 26 mei ?

In de voorbije editie van ons magazine Restaurant Business brachten wij een uitgebreid dossier over de nakende verkiezingen van 26 mei, waar wij zowel voor het federale, het Vlaamse en het Europese niveau onze vertegenwoordigers mogen/moeten aanduiden.

Wij legden 3 vragen over zaken die momenteel spelen in de horeca (gezondmaking sector, loonkostvermindering, deloyale concurrentie) voor aan de zes Vlaamse partijen die op heden in het Vlaamse Parlement vertegenwoordigd zijn, en kregen daarop van de ene partij een uitgebreidere reactie dan van de andere. Te lezen voordat vooraleer u naar het stemhokje trekt. Hou er wel rekening mee dat woorden gemakkelijker uit te spreken zijn dan dat ze in daden omgezet worden, maar laat ons hopen dat er na de verkiezingen op korte termijn een aantal sectorale maatregelen genomen worden om de horeca als ‘sector in crisis’ duidelijk extra te ondersteunen. Lees het artikel via deze link: https://magazines.evolution.be/restaurant-business-mei-2019/