Vis volgens seizoenen

Een Vlaming eet gemiddeld 1 keer per week vis, week- en schaaldieren, thuis of op restaurant. Jammer genoeg gaat de keuze daarbij nog te veel naar twee vissoorten terwijl Vlaanderen een rijk aanbod heeft aan vis die duurzaam gevangen is door onze lokale vissers.

Onbekend onbemind
Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits en VLAM gaan met de campagne ‘Vis en seizoenen’ extra inspanningen doen om vis van bij ons vaker op het bord te krijgen zowel thuis als op restaurant. Daarbij gaat vooral aandacht naar onbekende of minder gecommercialiseerde vissen. Een tot twee keer per week vis op het menu is een gezonde gewoonte. Dat wordt bevestigd door de algemene voedingsrichtlijnen voor de Belgische bevolking. Uit onderzoek van iVox uitgevoerd in september 2023 in opdracht van VLAM blijkt dat de Vlaming vis lekker, gezond en licht verteerbaar vindt en dat vis een goede afwisseling is met vlees. Keerzijde van de medaille is dat vis minder dagelijks, minder verzadigend en duur wordt bevonden. Dat tafelgenoten minder van vis houden is soms ook een rem voor de Vlaming om voor vis te kiezen.

Slechts één keer
De Vlaming eet gemiddeld 1 keer per week vis, week- en schaaldieren. Wanneer de Vlaming thuis vis bereidt, of zijn keuze maakt op restaurant, valt de keuze vaak op zalm of kabeljauw (Bron: GfK Belgium). Dat is onder de maatstaf aangezien Vlaanderen een rijk aanbod heeft aan lokale vis zoals tong en schol volgens VLAM. Doch wordt lokale en duurzame vis door de helft van de Vlamingen onderschreven. Zo vindt 61% van de Vlamingen dat de Vlaamse visserijsector professioneel werkt en heeft bijna 60% van de Vlamingen er vertrouwen in dat de visserijsector inspanningen doet om zo milieu- en diervriendelijk mogelijk te werken. De helft van de Vlamingen geeft bovendien aan een voorkeur te hebben voor vis die onze Vlaamse vissers hebben opgevist.

Kennis
Het onderzoek van iVox in opdracht van VLAM peilde ook naar de kennis van de Vlaming over de soorten die Vlaamse vissers opvissen en aanvoeren in de Vlaamse havens. Kabeljauw staat op één als meest gekende vis terwijl tong het meest aangevoerd wordt. Die vis staat wel op nummer 2 als het om bekendheid gaat. Zo wordt er meer rog dan garnalen aangevoerd maar toch is die laatste het meest bekend. Het is duidelijk dat de kennis over het visaanbod beter kan.

Erkenning
”Dat het werk en de inspanningen van onze Vlaamse vissers erg gewaardeerd worden door de consument, verheugt me,” weet minister van Visserij, Hilde Crevits. “Het komt er wel op aan ook een effectieve gedragswijziging teweeg te brengen en de Vlaming te stimuleren om vaker voor vis van bij ons te kiezen. Zowel thuis als op restaurant.

Seizoenen
Rode draad in de vispromotie van VLAM is het feit dat voor de meeste vissoorten een seizoen geldt, net zoals voor groenten en fruit. Het visvlees is dan op zijn best en de vis is dan prijsvoordeliger. Om de seizoensvissen onder de aandacht te brengen, werd een viskalender gelanceerd. Men ziet er voor elke vissoort in één oogopslag in welke maanden van het jaar je deze vis best koopt. Deze viskalender werd in overleg met de Vlaamse visserijsector en het ILVO (Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek) opgesteld. De kalender werd samengesteld op basis van 4 factoren: kwaliteit, voldoende aanvoer in onze visveilingen, buiten het paaiseizoen (de periode dat vissen samenkomen in paaigebieden om zich voort te planten) en duurzaamheid. De viskalender wordt ook geüpdatet op basis van de meest recente informatie. In het voorjaar van 2024 is een nieuwe update gepland.

Horeca
Dat ook de horeca een belangrijke rol kan spelen om de consument kennis te laten maken met verscheidene vissoorten, is onmiskenbaar. De talrijke initiatieven die genomen worden door de NorthSeaChefs, de kookwedstrijd ‘Viskok van het Jaar’ met de genomineerde Vis van het Jaar en andere culinaire evenementen met seizoenvissen als thema kunnen de thuisgebruiker aanzetten om ook thuis die recepten uit te proberen. Dat sommige professionele wedstrijden kabeljauw als thema halen lijkt een achterhaald fenomeen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*