Vergunningsproblemen bij Sapphire House Antwerp

Midden juni schorste de Raad voor Vergunningsbetwistingen “bij uiterst dringende noodzakelijkheid” de uitbating van het hotel ‘Sapphire House Antwerp’. Dat na een klacht vanuit de buurt over geluidsoverlast. Tot een onmiddellijke sluiting kwam het niet. Overleg tussen beide partijen leidde tot een oplossing.

Luidruchtige airco
Het hotel van de Marriott-keten aan de Lange Nieuwstraat was nog maar een maand open toen de rechter een dwangsom van 10.000 euro per dag oplegde dat het hotel wordt uitgebaat zonder een geldige toelating. De reden voor wat in ‘theorie’ een sluiting betekende was een klacht van enkele buurtbewoners wegens geluidsoverlast veroorzaakt door de verwarming en verkoelinginstallatie boven op het dak van het nieuwe hotel, een heel grote airco dus. Volgens de advocaat van de buren moest er nog voor de toekenning van een openingsvergunning een geluidstudie gebeuren. Omdat de omgevingsvergunning nog niet kon worden aangevraagd omdat er nog geen geluidstudie was gebeurd, vroeg het hotel dan maar een andere laagdrempeligere vergunning aan als noodoplossing om sneller te kunnen openen. Die vergunning werd dus betwist in het voordeel van de aanklagers.

Geen sluiting
Ondanks een opgelegde schorsing door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, bleef vijfsterrenhotel Sapphire House Antwerp gewoon open. De geluidsoverlast die enkele buren ervaarden, werd door het hotel aangepakt door de betreffende installatie onmiddellijk op een gereduceerde capaciteit in te stellen waarna werd gewerkt aan een definitieve oplossing. De advocaat van de buren heeft ondertussen bevestigt dat de buren afstand doen van hun beroepen, tien dagen na de uitspraak.

Handelsbeurs
Ondertussen hangt er nog wel een juridische procedure in de lucht bij de raad voor vergunningsbetwistingen over de Handelsbeurs, waar het hotel deel van uitmaakt. Een aantal buurtbewoners, die met meer zijn dan de bewoners die procederen tegen de vergunning van het hotel, heeft ook daar beroep aangetekend tegen de vergunning omwille van overlast. De prachtige en gewaardeerde renovatie staat, volgens de buren, niet in overeenstemming met de activiteiten die er doorgaan.
Foto:©sappirehouse@antwerp

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*