Vaatwas en hygiëne gaan hand in hand

De keuze voor een bepaald model vaatwasmachine is op de eerste plaats gebaseerd op de capaciteit in functie van het aantal couverts. De beslissingsnemer moet nadien een evaluatie maken van de kwaliteit van de prestaties van het toestel. Is het energieverslindend of eerder economisch? Gebruikt het al dan niet veel afwasproducten? Wordt de temperatuur van het wassen en spoelen gerespecteerd om een perfecte hygiëne te garanderen? Is toestel voorzien van een warmtepomp? Beantwoordt het aan de geldende normen? Enz. Het komt er dus op aan te handelen met kennis van zaken, rekening houdende met het feit dat sommige merken – voor eenzelfde of lagere aankoopprijs – performanter zijn dan andere. 

De prijs van het toestel is uiteraard belangrijk. Men mag evenwel niet te veeleisend zijn indien het toestel beantwoordt aan de verschillende vooropgestelde criteria, waarbij het respecteren van de hygiëne ongetwijfeld primordiaal is. Het komt er op aan de capaciteit niet te hoog of te laag in te schatten, waarbij het belangrijk is het toestel slechts te gebruiken wanneer het correct geladen is en niet wanneer het onvoldoende gevuld is. Het is eveneens wenselijk raad te vragen aan collega’s om te weten in welke mate ze tevreden zijn over een bepaald merk. De beschikbare ruimte in de wasplaats behoort ook tot de elementen waarmee rekening moet gehouden worden. 

Verschillende modellen 

De vaatwasmachine met kap of frontlader is uitgerust met één enkele statische mand. Dat betekent dat deze mand niet beweegt tijdens het volledige wasproces. De vaat dient vooraf gespoeld te worden door de verantwoordelijke met behulp van een handsproeier vooraleer die in het toestel te plaatsen. Het komt erop aan de voedingsresten zoveel mogelijk te verwijderen, want de vaatwasmachine mag niet gezien worden als een vuilnisbak om zo te vermijden dat het spoelwater vervuild raakt. De capaciteit van een dergelijke machine is beperkt tot 200 stuks (borden/uur of manden/per uur). 
De reeks doorschuif- of tunnelvaatwasmachines omvat twee categorieën: de machines met mobiele manden en de machines met transportband. De manden worden lineair verplaatst op een gemotoriseerde en gelede band. Het programma verloopt progressief, naarmate de manden doorschuiven. 
De machines met mobiele manden zijn, zoals de naam aanduidt, voorzien van manden die verplaatst worden bij middel van « pallen ». Dergelijke machines zijn geschikt voor exploitaties met een capaciteit van 600 à 700 couverts.
De vaatwasmachine met geleider of transportband is uitgerust met een transportband voorzien van stiften. De vaat wordt rechtstreeks geplaatst op de geleider. Er worden manden gebruikt voor de kleinere voorwerpen.
Let er wel op dat een toestel dat onvoldoende geïsoleerd is, geen goede resultaten zal leveren (warmteverlies). Bij een slecht onderhouden machine raken de weerstanden vol kalkaanslag. In dergelijk gevallen zullen de correcte temperaturen voor het wassen en het spoelen niet meer gegarandeerd zijn, wat niet goed is voor de hygiëne, en zal het verbruik  stijgen. 

Randapparatuur 

De verantwoordelijken voor het wassen van de vaat worden vaak geconfronteerd met een keukenbatterij waarbij de bodem van kookpotten en braadpannen moet geschrobd worden. Dat is een moeilijke en onaangename taak die veel tijd vergt. Hiervoor is het installeren van een pottenwasmachine een waardevolle oplossing. Dit toestel gebruikt korrels of knikkers uit plastiek. Deze kunnen opnieuw gebruikt worden tijdens verschillende wasbeurten. Men doet hier beroep op hetzelfde principe als bij het zandstralen. Door de waterstralen worden de knikkers uit plastiek – zowel compact als soepel om krassen en beschadigingen te vermijden – krachtig geprojecteerd op potten en pannen, wat het reinigingseffect versterkt. De duur van het proces, dat op doeltreffende manier het inweken vervangt, hangt af van de staat van vervuiling van het gerei en laat toe de hoeveelheid gebruikte wasmiddelen te verminderen. 
Een bestekmagneet is een toestel dat de couverts verwijdert van de plateaus met behulp van een magneet en ze deponeert op het traject voor de couverts. 
Het dienblad is volumineus maar minder vuil dan de traditionele vaat en moet dus niet op dezelfde manier behandeld worden. De dienbladwasser bevindt zich aan het uiteinde van de aanvoerband voor de vuile vaat en wordt doorgaans gecombineerd met een installatie voor het automatisch laden en opbergen met constant niveau. 
Om glanzende glazen te bekomen, zonder kalksporen, kan men best de installatie van een glazenwasser overwegen. Dit toestel verbruikt veel minder water en het wassen gebeurt met gedemineraliseerd water. Doorgaans wordt selectief een proces van omgekeerde osmose voorzien bij polyvalente afwasmachines. Dat biedt een oplossing tegen het dof worden van de glazen en de vaat, wat het geval is bij water dat veel mineralen bevat. 

Water- en energiebesparing 

De energieterugwinning via een warmtewisselaar van de machines laat toe om het warm spoelwater te gebruiken voor het voorwassen en wassen van de vaat. Hiervoor zijn bepaalde toestellen uitgerust met warmterecuperatie of met een warmtepomp. De warmtepomp vangt de warme dampen op om hiermee het water te verwarmen. De warmtepomp maakt hierbij gebruik van een gas en een compressor. De warmte afkomstig van de waterdamp wordt toegevoegd aan het waswater om dit op te warmen. Dit procédé zorgt voor een energiebesparing van ongeveer 45%.
De warmtepomp geïntegreerd in het toestel is evenwel doeltreffender dan de warmtepomp met recuperatie van de waterdamp. Deze recupereert niet enkel de interne (warme) waterdamp maar eveneens de omgevingswarmte in de wasplaats. Dit proces zorgt voor een stijging van de warmte die afgegeven wordt door de verdamper en die overgedragen wordt op het water voor het wassen en het spoelen. De energiebesparing kan in dit geval oplopen tot 55%. Door het opvangen van de omgevingswarmte gaat de performantie coëfficiënt (COP) van de warmtepomp in dalende lijn vermits omgevingswarmte aan lage temperatuur wordt opgevangen. De COP is voordeliger naarmate het temperatuurverschil lager is tussen de verdamper en de condensor. Een ander voordeel: het comfort voor het personeel wordt verbeterd omdat dit proces zorgt voor een daling van de omgevingstemperatuur in de keuken. 

Tekst: Robert Petit- Beeld:© Sealed Air Diversey Care

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*