Tien aandachtspunten bij vloer- en wandinspecties

Zijn uw vloeren en wanden in uw bedrijf in orde? Maar hoe oud zijn ze ondertussen? Na verloop van tijd zullen de coatings verslechteren, wat mogelijk aanleiding kan geven tot verontreiniging. Die aantasting kan geleidelijk of versneld optreden als gevolg van ouderdom, chemische blootstelling, frequente reiniging, algemeen gebruik en andere factoren.

Bedrijven kunnen die bezorgdheid beter vertalen in een handeling die tegelijkertijd  de aandacht voor de voedselveiligheid vergroot door de ruimtes waar zich mogelijke tekortkomingen in de coating voordoen te inspecteren en de mogelijke gebreken in kaart te brengen. Preventieve controles waaraan vanzelfsprekend proactieve reparaties worden gekoppeld zijn de opdracht!

Alles begint met inzicht. Waar en waarom zijn die specifieke vloercoatings en wandpanelen of coatings aanwezig in het bedrijf en wanneer werden die voor het laatst nagekeken. Dit omvat het identificeren van alle gebieden waar industriële beschermende coatings werden gebruikt. Deze ruimtes omvatten gewoonlijk natte en droge ateliers of verwerkingsruimtes, magazijnen, productiehallen, sanitaire ruimtes voor werknemers, water- en afvalwaterbehandelingsinstallaties, opslagplaatsen, laadperrons, enz.

Om alle ruimtes waar coatings aanwezig zijn effectief te identificeren en – indien nodig – aan te pakken, moet een bedrijf regelmatig interne controles uitvoeren. Indien u of uw medewerker niet over de kennis beschikt om alle aandachtsgebieden te beoordelen, kan externe hulp ingeschakeld worden. Een getrainde professional kan zijn meerwaarde bewijzen door niet alleen elk gebruik en elke (evidente of mogelijke) tekortkoming van een vloer- en wandcoating aan te duiden, maar ook door het identificeren van de optimale vloeren en wanden voor gebruik in de verschillende specifieke omgevingen en toepassingen. Voor de grotere bedrijven kan de coatingspecialist het bedrijf niet alleen helpen bij het bepalen van alle reparaties, maar ook de reparatiespecificaties op punt stellen, wat nuttig is voor mogelijke audits erna.

Hierna volgt een klein overzicht van de top 10 aandachtspunten waar specialisten op zullen letten bij een uitgebreide evaluatie van het bedrijf of de fabriek.

  1. Afschilferende verf, roestvlekken, enz. Uw bedrijf zal een inspectie niet overleven als er roestvlekken duidelijk zichtbaar zijn of sporen van afbladerende verf, enz. Het is dus belangrijk om deze gebreken te corrigeren, indien ze zich zouden voordoen. Een vloer- en wandspecialist die een evaluatie van de locatie uitvoert, zal alle voor de hand liggende punten en de eerste tekenen van corrosie noteren, zodat die kunnen aangepakt worden, voordat de inspectiediensten eventuele  inbreuken vaststellen. Zulke oppervlakken moeten goed worden voorbewerkt en opnieuw worden gecoat om verontreinigingsproblemen te elimineren.
  2. Poreuze oppervlakken: bacteriën kunnen gedijen in de kleinste ruimtes, en in gaten en holtes in poreuze oppervlakken, zoals ongecoate betonnen vloeren en muren. En de vermenigvuldiging van bacteriën gaat snel. Deze oppervlakken moeten dan ook zo snel als mogelijk worden gecoat.
  3. De afwasruimtes: beschermende coatings die worden gebruikt in een ruimte waar vaak wordt afgewassen zijn onderhevig aan versnelde slijtage. In een vleesverwerkingsbedrijf kunnen agressieve chemicaliën en zwaar watergebruik de coatings beschadigen. Een coatingprofessional zal de meest geschikte systemen voor deze gebieden aanbevelen op basis van het aantal afwasbeurten en de gebruikte soorten reinigingsmiddelen.
  4. De juiste helling naar de afvoer: in gebieden met veel spoelwater zijn de juiste hellingsgraad naar de afvoergoten van essentieel belang om de kans op plassen, slip/valgevaar en bacteriële vermenigvuldiging te verminderen. Het bouwen van een coating langs de muur  en het creëren van een goede helling helpt bij het stimuleren van de afwatering na het reinigen. Het elimineert tal van risico’s.
  5. Afvoerbuizen: de afvoerputten worden vaak gebruikt in bedrijven en bevatten een groot oppervlak waar water en microben vast kunnen komen te zitten, waardoor bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen. Door deze afvoerput om te zetten in een afvoerbuis in een doos, wordt het oppervlak en dus ook het besmettingspotentieel aanzienlijk verkleind.
  6. De overgang van vloer naar wand: dit gebied is een veelvoorkomende verzamelpunt van bacteriën, omdat de typische 90-graden overgang bacteriën en water kunnen vasthouden, waardoor de perfecte omgeving ontstaat voor bacteriëngroei. De integratie van een holle basis zorgt voor een naadloze overgang van vloer naar wand om dit kritisch punt te elimineren. Een holle bodem heeft ook het extra voordeel dat wanden worden beschermd tegen schade veroorzaakt door verrijdbare karren.  De wielen en karren komen zo niet langer in contact met de muren.
  7. Barsten en afschilferen van vloeren: ook holtes in vloeren zijn een veelvoorkomend verzamelpunt voor bacteriën, omdat vocht en microben daar gemakkelijk kunnen worden ingesloten. Het is zelfs mogelijk dat sommige van deze plekken nooit volledig drogen, waardoor er een ideale omgeving ontstaat voor groei en verspreiding van bacteriën. Eventuele barsten of holtes moeten worden gerepareerd vóór de inspectie of onmiddellijk na ontvangst van een rapport.
  8. Beschadiging van geïsoleerde metalen wandpanelen. Schade aan de panelen in inloopkoelkasten, koelmagazijnen enz. kunnen bacteriën in staat stellen de isolatielaag tussen de buitenoppervlakken van het paneel te penetreren. Het gebruik van stoot- en chemisch bestendige coatingsystemen op deze gebieden kan schade helpen voorkomen. De andere optie is om die panelen in hun oorspronkelijke staat te herstellen.
  9. Onjuiste coatingselecties: het kiezen van de verkeerde soort vloer of coating voor een bepaalde ruimte kan leiden tot onderhoudsproblemen op lange termijn en zal de kosten van de herstellingen sterk verhogen. Bijvoorbeeld, in plaatsen waar veelvuldig water gebruikt wordt of ruimtes waar gekookt en gebakken wordt, gebruiken sommigen nog epoxyvloeren. Hoewel epoxyvloersystemen zeker toelaatbaar zijn in een aantal voedingsruimtes, zijn die te gevoelig voor barsten en scheuren in een ruimte blootgesteld aan thermische processen. Een specialist zal daarom het gebruik van Polyurethaan-cementvloer aanbevelen in dergelijke plaatsen. Dit type vloer zal zich uitzetten en  krimpen met het betonsubstraat eronder, waardoor het scheurpotentieel en de mogelijkheid dat bacteriën onder de losse coatings terechtkomen, sterk verminderen.
  10. Directe voedselcontactoppervlakken: inrichtingen moeten specifieke richtlijnen volgen op die plaatsen, waar voedsel in direct contact komt met oppervlakken, zoals bijvoorbeeld in bepaalde liften of voorraadsilo’s.

Het identificeren, begrijpen en aanpakken van deze 10 aandachtspunten zal niet alleen helpen om uw zaak conform te maken aan de FAVV-eisen,  maar ook om te blijven voldoen aan alle hygiënevereisten. Bovendien stelt het u in staat om snel in te grijpen mochten er zich gebreken voordoen. Door deze items proactief te documenteren, kunt u een probleem onmiddellijk corrigeren en aldus de werking van uw bedrijf verzekeren. Bij nalatigheid kunnen op termijn veel moeilijkere situaties ontstaan, waarbij het voorzetten van de activiteit niet langer is gewaarborgd.

foto: Wikipedia Commons-Pixabay

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*