Storm in een ‘Brugs’ Beerglas

Na een procedure slag van ongeveer veertien maanden weet Stephane Kolijn – zaakvoerder van brouwerij Brugse Beer – eindelijk waar hij aan toe is. Zo verklaart hij zelf. Hij is een nieuwe kleine speler op de Brugse biermarkt. De naam “Brugse Beer” werd in februari 2018 als woordmerk ingeschreven. Maar in april kwam er al een bezwaar. Twee brouwerijen vonden namelijk dat de biernaam te hard geleek op die van hen.

Verwarring

Brouwerijen De Halve Maan en Alken-Maes vonden het niet kunnen dat een kleinere brouwerij zijn bier de naam ‘Brugse Beer’ gaf. Volgens hen lijkt dat veel te hard op hun Brugse Zot enerzijds en Brugs Tarwebier anderzijds. Ze stapten dan ook misnoegd naar het BOIP. Het woord “Brugs” dat gevolgd werd door “Beer” zorgde volgens hen voor verwarring. Net omdat dat ook het Engelse woord voor “bier” is. Beide brouwerijen meenden dus dat “Brugse Beer” zich internationaal als hét Brugse bier wou manifesteren. Brouwerij De Halve Maan meende bovendien dat er verwarring kon ontstaan omdat zowel een “zot of nar” als een “beer” mensen kunnen entertainen. Goed veertien maanden na het bezwaar velde het Bureau voor Intellectuele Eigendom een finaal oordeel. En daaruit blijkt dat het nieuwe bier als winnaar uit de discussie komt. Het bureau oordeelde dat het woord “Brugse” enkel naar de afkomst van het bier verwijst en de klemtoon op het woord “Beer” ligt. Een woord dat – mede doordat het adjectief dat ook is – in het Nederlands gelezen wordt. “En verwijst naar een Brugse legende met een beer als oudste inwoner van de stad”, klinkt het.

Meer ‘Brugs’ bier

Beide brouwerijen moeten nu samen een schadevergoeding van 2090 euro aan brouwerij Brugse Beer. “Dat bezwaar heeft de lancering van ons bier bijna twee jaar on hold gezet”, zegt Stephane Kolijn. “Maar geduld is een mooie deugd. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat we hier ons gelijk zouden in halen. Ik ben blij dat we het monopolie op alles wat Brugs is en met bier te maken heeft konden doorprikken.” Er zijn trouwens nog kleine brouwerijen die tot op heden de naam ‘Brugse’ niet durfen gebruiken uit schrik voor de reacties van brouwerij De Halve Maan . “ Maar alle Brugse brouwers zouden mogen meesturen op het mooie imago van onze stad. Wij hebben de kastanjes nu figuurlijk uit het vuur gehaald en hopen op positieve samenwerkingen in de toekomst.” klinkt het bij Brugse Beer. Bij brouwerij De Halve Maan in naam van zaakvoerder Xavier Vanneste klinkt het verhaal helemaal anders. “Ik betreur deze stemmingmakerij. Brouwerij De Halve Maan heeft nooit enige rechtszaak of claim voor de rechtbank gehad tegenover de heer Kolijn of zijn bedrijf, of hem belet om bieren op de markt te brengen. De Halve Maan heeft zich in de brouwerijsector altijd al collegiaal en respectvol opgesteld. We hebben nooit een biermonopolie gehad, en andere spelers altijd gerespecteerd: ook op de Brugse markt bestaan er meerdere Brugse bieren. Wij hebben nooit een biermonopolie gehad, Wij hebben andere spelers altijd gerespecteerd. Ook op de Brugse markt bestaan er meerdere “Brugse” bieren. Ons merkenbureau bewaakt de rechten van de brouwerij en de verdediging van haar depots internationaal. En neemt hiervoor indien nodig de gepaste maatregelen.”

Café

Ondertussen is er nieuwe discussie ontstaan tussen Dries Brouckaert uitbater van het gekende biercafé Brugs Beertje. Die laatste heeft Stephane Kolijn nu gedagvaard, omdat de naam van zijn café en die van het bier te sterk op elkaar lijken. “Ik heb niks tegen meneer Kolijn, ik kende hem zelfs niet tot voor kort. Maar ik wil een onafhankelijk café blijven. Nu lijkt het erop alsof mijn café en het bier een en dezelfde eigenaar hebben. De verwarring tussen het café en het bier is te groot.” De twee voerden al ettelijke gesprekken maar tot een oplossing kwam het niet, en dus zag Brouckaert zich genoodzaakt tot deze stap.