Rog vis van het jaar 2021

Samen met de Vlaamse visserijsector heeft VLAM voor de 33ste keer een Vis van het Jaar gekozen. Dit jaar werd het Rog. Het was Vlaams minister voor Visserij Hilde Crevits die met een doordachte toespraak de Vis van het Jaar als ook één van haar vis favorieten naar voor schoof.

‘Rog vervolledigt de top drie van meest aangevoerde vissoorten in de Vlaamse vissershavens. Alleen de alom bekende vissoorten tong en schol moet hij laten voorgaan. Tussen 2008 en 2018 daalde de verkoop van rog nog stelselmatig. Maar sinds 2018 is rog weer aan een lichte opmars bezig. Er is dus nog veel potentieel voor deze lekkere vis van bij ons’, stelde Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits. Ze steunt volmondig de keuze van VLAM en de Vlaamse visserijsector om rog als Vis van het Jaar 2021 uit te roepen. De minister verklapte ook nog dat zij, van een goed klaargemaakte rog ook d graten opeet. En neen ze verslikte zich niet toen ze dat zei.

Duurzaam
Rog heeft als wetenschappelijke benaming Raja spp. Er bestaan wel 460 verschillende soorten rog. In de Noordzee komen zo’n 12 verschillende soorten voor. De toestand van de bestanden varieert: sommige soorten doen het goed, andere minder goed. In de Belgische visserij bedraagt de aanvoer ongeveer 1400 ton per jaar. Rog is een typische bijvangst in de tongvisserij. De meeste roggen die bij ons worden aangevoerd komen uit de Noordzee en de Golf van Biskaje. Om de roggenbestanden zo goed en duurzaam mogelijk te beheren voert onze Belgische vloot sinds dit jaar slechts drie soorten rog aan: stekelrog, blonde rog en gevlekte rog. De andere soorten gaan meteen na vangst weer -levend- overboord. Dat kan, want roggen overleven de vangst beter dan de meeste andere vissoorten. De bestanden van de drie roggensoorten die nog door de Belgische vloot opgevist worden lijken de visserijdruk goed aan te kunnen. Voor sommige andere roggensoorten geven de beschikbare gegevens van de International Council for the Exploration of the sea (ICES) aan dat ze onder druk staan, voor andere zijn er te weinig gegevens. De keuze van onze vissers om de vangst te beperken tot drie roggensoorten is dus een keuze voor duurzame visvangst. Net zoals voor alle vissoorten die onze Belgische visserijsector opvist, geldt er een vangstbeperking of quotum voor rog. Doordat de visserijsector de quota respecteert en specifiek op drie soorten vist, mag er geen gevaar voor overbevissing door de Belgische vissers ontstaan. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt steunt ILVO daarom ook de uitroeping van rog als Vis van het jaar 2021.

Rog smaakt naar nog
Nog lang niet alle viseters eten rog. Het overgrote deel van de rogvangst wordt in speciaalzaken (45%) en op de markt (29%) verkocht. Nochtans vraagt rog niet veel om overheerlijk te smaken. Even bakken of pocheren volstaat voor een echt feestmaal. Tijdens het jaar van zijn verkiezing wordt de Vis van het Jaar op verschillende manieren gepromoot. VLAM heeft een receptenfoldergemaakt met enkele lekkere gerechten met rog. De recepten werden uitgewerkt door chef en culinaire inspirator Ilse D’hooge. In de marge van de bekendmaking van Vis van het Jaar konden we ook vernemen dat de voorbereidingen voor de jaarlijkse vakwedstrijd Viskok Van het Jaar zo goed als rond zijn. Over de wedstrijd die zal doorgaan tijden de Horeca Expo volgt eerstdaags meer informatie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*