Provincie West-Vlaanderen en Westtoer steunen 106 toeristische ondernemers met 1,8 miljoen euro

Westtoer en de provincie West-Vlaanderen investeren via het Vlaams Stimulusprogramma 1,8 miljoen euro in de ondersteuning van 106 toeristische ondernemingen. Doel is om de logiesbedrijven en de toeristische attracties tijdens de coronacrisis extra te ondersteunen in het heropstarten van de activiteiten.

Het Vlaams Stimulusprogramma speelt in op de verminderde cashpositie van de toeristische ondernemingen die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis. Hierdoor zijn er weinig of geen beschikbare reserves voor investeringen op korte of middellange termijn. Deze investeringen zijn echter cruciaal voor de concurrentiepositie van de toeristische sector. De middelen moeten dienen om te investeren in gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering en professionalisering. 

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Na de toekenning van  het steunbudget op Vlaams niveau, beslisten Westtoer en de provincie West-Vlaanderen om bijkomend budget vrij te maken. Het betreft een uniek financieringsmechanisme dat bestaat uit 75 procent renteloze lening en 25 procent subsidie. De renteloze lening moet vanaf 2024 terugbetaald worden. Hierdoor krijgen een groot deel van de aanvragers die niet geselecteerd werden door Toerisme Vlaanderen toch nog een ondersteuning.”

Maar liefst 429 West-Vlaamse toeristische ondernemers dienden een aanvraag in bij Toerisme Vlaanderen. 113 van hen kregen groen licht na een grondige beoordeling. Met het West-Vlaams luik van het programma konden Westtoer en de provincie West-Vlaanderen bijkomend nog eens 106 ondernemers ondersteunen.

Verdeling van de steun per regio:

  • Brugse Ommeland: 33 (waarvan 24 uit Brugge)
  • Kust: 29
  • Leiestreek: 15
  • Westhoek: 31

Verdeling van de steun per type onderneming:

  • Hotels: 40
  • B&B’s: 22
  • Vakantiewoningen: 29
  • Kampeerterreinen: 3
  • Private attracties: 12

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*