Evolution Media Group (EMG) besteedt bijzondere aandacht aan de manier waarop wij persoonlijke gegevens van onze klanten en prospects verzamelen, opslaan en beschermen. In lijn met de privacy wetgeving van 25 mei 2018 garanderen wij dan ook de complete vertrouwelijkheid en veiligheid van alle persoonsgegevens waarover wij beschikken.

U ontvangt meldingen van EMG omdat u klant bent, omdat u info bij ons heeft opgevraagd, omdat u aanwezig was op een evenement dat wij organiseerden, of omdat wij uw gegevens eerder ontvingen via een aangekochte of gehuurde database. Gegevens die u ons verstrekte in het kader van uw aanwezigheid op een recurrent evenement, zullen enkel wordenaangewend om u te informeren over de volgende edities van ditzelfde evenement, tenzij u zelf heeft aangegeven dat u eveneens over andere initiatieven wenst op de hoogte gehouden te worden.

In alle eerdere communicaties kreeg u onderaan de tekst steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven, en dat zal ook in de toekomst zo blijven.

Op elk moment kan u gebruik maken van volgende rechten :

 • Toegangsrecht : u krijgt ten allen tijde toegang tot de gegevens die wij van u hebben opgeslagen om deze te raadplegen of te wijzigen
  Herroepingsrecht : u kan ons steeds vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze database
  Bezwaarrecht : u kunt steeds weigeren dat wij uw gegevens gebruiken voor bepaalde doeleinden.

Van de meeste personen beschikken wij over de courante bedrijfsgegevens, zoals firmanaam en
– adres, voor- en familienaam, functietitel, nummer van vaste en/of mobiele telefoon, en persoonlijk
e-mail-adres. Deze gegevens worden enkel aangewend voor eigen communicatie van EMG en zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden.

 • Wij verzamelen geen logbestanden of cookies.
  Onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren.
 • Wij bewaren alle persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving. Om de persoonsgegevens te
  beschermen, hebben wij de volgende maatregelen getroffen :
 1. SSL-protocol (Secure Sockets Layer)
 2. Toegangsbeheer bevoegde en betrokken personen
 3. Netwerkbeveiligingssoftware
 4. Computer en server-backup
 5. Login/wachtwoord
 6. Firewall

 

Dankzij permanente technologische innovatie garanderen wij een hoge mate van vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens.Wij doen ons uiterste best om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en u zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent uw privacy.

Heeft u toch nog vragen ? Richt deze dan gerust aan Piet Desmyter, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke