Nederlandse overheid maakt landelijke corona-regels voor de horeca bekend

Hugo de Jonge van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid heeft de Veiligheidsregio’s geïnformeerd over de corona-regels voor onder meer de horeca die vanaf 1 juni gelden. In de brief, gepubliceerd op 26 mei, staan de landelijke regels voor onder meer de horeca. Ondernemers moeten vooral letten op wat er in de regionale noodverordening staat en hoe de gemeente dat vertaalt.

Na alle protocollen en speculaties over wat per 1 juni wel en niet is toegestaan, heeft de minister bekendgemaakt wat de landelijke regels zijn voor onder meer de horeca. Het Veiligheidsberaad (het overkoepelende orgaan van de 25 veiligheidsregio’s) is nu bezig met een update van de landelijke modelnoodverordening Covid-19. Deze wordt voor het einde van de week verwacht.

De 25 veiligheidsregio’s vertalen de landelijke noodverordening vervolgens naar 25 regionale noodverordeningen. Deze kunnen afwijken van het landelijke model, hoewel de basisregels hetzelfde moeten zijn. De landelijke noodverordening staat op de website van het Veiligheidsberaad, de regionale noodverordeningen zijn te vinden op de websites van de veiligheidsregio’s en de gemeenten.

Ook de gemeente kan op punten afwijken, waardoor er per gemeente verschillen kunnen ontstaan. Het advies is om contact op te nemen met de gemeente over de precieze regels en te overleggen over de toepassing in het bedrijf. Dit zijn de landelijke regels:

Corona-regels voor de horeca per 1 juni

 • Eet- en drinkgelegenheden, met inbegrip van terrassen per 1 juni vanaf 12.00 uur onder voorwaarden weer open voor gasten. Dansgelegenheden blijven gesloten. Een horecazaak waar ook een dansvloer is, mag openblijven mits de dansvloer is gesloten.
 • In de binnenruimte van eet- en drinkgelegenheden mogen maximaal 30 gasten per gebouw aanwezig zijn. Binnen deze gelegenheden moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Hierbij geldt dat de 1,5 m gehandhaafd wordt vanaf 3 personen.
 • Alle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar.
 • Gasten dienen vooraf te reserveren. Dit is niet verplicht voor het terras.
 • De exploitant of beheerder is primair verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter en de overige voorschriften als ook de controle daarop.
 • Paracommerciële eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van buitensportaccommodaties (verenigingskantines) blijven gesloten. Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder bovengenoemde voorwaarden wel open voor gasten.
 • Buitenterrassen mogen open op voorwaarde dat de gasten een zitplaats aan een tafel hebben en anderhalve meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Hierbij geldt dat de 1,5 m gehandhaafd wordt vanaf 3 personen.
 • Terrassen dienen aan de bovenzijde volledig open te zijn, dan wel aan de drie zijdes volledig open te zijn.
 • De exploitant of beheerder is primair verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter en de overige voorschriften als ook de controle daarop.
 • Voor terrassen in overdekte winkelcentra gelden dezelfde regels als voor de binnenruimten van eet- en drinkgelegenheden. De exploitant of beheerder dient het terras zo in te richten dat gasten en personeel altijd anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar.
 • Bij aanpalende terrassen zorgen de beheerders van deze terrassen gezamenlijk voor het in acht kunnen nemen van de anderhalve meter. Van exploitanten of beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorg dragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen.
 • Eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van inrichtingen die nog zijn gesloten, blijven gesloten, tenzij uit deze aanwijzing anders voortvloeit.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat gemeenten een gebiedsaanpak opstellen voor horeca concentratiegebieden ter voorkoming van grote drukte en toestroom in deze gebieden
 • Voor samenkomsten tot en met dertig personen geldt dat betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand moeten houden tot de dichtstbijzijnde persoon.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*