Mosselsterfte in Nederland

In juni al vreesden de Zeeuwse mosselkwekers vissers voor een schuimlaag die de mosselen dood. De realiteit heeft het ondertussen gewonnen van de vrees. Niet alleen ten oosten van de van de Zeelandbrug heeft de schuimalg bijna alle mosselen verstikt. Ook op de westelijke percelen zijn er nu gebieden met grote sterfte.

Schuim
De schuimalg (officiële naam Phaeocystus) leeft in het water en vormt aan het eind van de bloei, wanneer de algen weer afsterven, schuim op het water. Het opbloeien en weer afsterven van de alg in het voorjaar is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Dat gebeurt in de periode dat de mosselen voortplanten en daardoor zwak zijn. Het afstervende plankton dat naar de bodem zakt leidt er toe dat daar mosselen dood gaan. Dit jaar was er uitzonderlijk veel algenbloei. Nu is bekend wat hiervan de gevolgen zijn geweest voor de mosselkwekers. De alg zorgt op twee manieren voor schade. Het is een alg die door de mossel opgenomen wordt, maar het is nu een vrij grote vorm, daardoor kan het spijsvertering verstoord geraken. Ten tweede zakt de alg, als die sterft, naar de bodem om daar af te sterven. Dat kan ervoor zorgen dat de hoeveelheid zuurstof in het water beperkt wordt voor de mosselen.

Zaad

Ook voor het mosselzaad, de mosselen voor volgend jaar, heeft dit gevolgen. De eerste berichten over het gevallen mosselzaad op de bodem van de Waddenzee zijn ook nog niet hoopgevend. In september wordt opnieuw gezocht naar zaad. De kwekers hebben hun hoop nu in eerste instantie gevestigd op de beschikbare oogstvoorraad in de Waddenzee. Maar de Nederlandse kwekers blijven ondanks alles positief. “De sector is in staat is mee te bewegen in een snel veranderende wereld. En zoals er al vanaf de zeventiende eeuw mosselkweek is, zal die er ook in de toekomst zijn.” klinkt het net over de grens.

Aanvoer

De aanvoer en handel verloopt vooralsnog nog naar wens, ondanks de gevolgen van de mosselsterfte in de Oosterschelde. De prijzen zijn ook conform de huidige kwaliteit. Maar in de nabije toekomst kan daar verandering in komen. Gehoopt wordt dat de aanvoer van de Waddenzee – die binnenkort op gang gaat komen – zich de komende tijd voorspoedig gaat ontwikkelen. Neemt natuurlijk niet weg dat verschillende individuele kwekers hard getroffen zijn door de sterfte.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*