Ministerieel Besluit met richtlijnen voor heropening binnenruimtes gepubliceerd

Op vrijdag 4 juni kwam het Overlegcomité samen om enkele versoepelingen te bespreken inzake horeca en reizen. De belangrijkste beslissing was dat het openings- en sluitingsuur voor zowel binnen- als buitenhoreca hetzelfde zal zijn, namelijk van 05u00 tot 23u30.

In tegenstelling tot de versoepeling die inging op 8 mei, werd nu direct na het Overlegcomité het Ministerieel Besluit gepubliceerd, met regelgeving die geldt vanaf 9 juni tot en met 30 juni 2021:

 • De uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen.
 • De uitbater organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten.
 • De uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten. De uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.
 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd.
 • Een maximum van vier personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan. Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, met uitzondering van buffetten en bediening aan de bar bij eenmanszaken.
 • De klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof.
 • Buffetten zijn toegestaan, modaliteiten volgen in protocol.
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken.
 • De openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur.
 • Tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau 80 decibels niet overschrijden.

Tenzij het een open terras betreft, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet- en drankgelegenheden van de horecasector verplicht:

 • Deze dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden.
 • De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm
 • Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.
 • Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.

Ook werd al iets meer informatie geboden voor de organisatie van recepties en banketten: tenzij het een open terras betreft, is per afgescheiden receptie of banket een groep van maximum van 50 klanten toegelaten.

Voor wat de protocollen betreft, is het nog even wachten. Er wordt nog gewacht op validatie van de protocollen bij de bevoegde instanties. Voor een actualisering kijkt u best op de website  www.heropstarthoreca.be. Let wel dat op de website 2 verschillende protocollen zullen staan: één voor de periode van nu tot en met 8 juni en dan de vernieuwde protocollen die vanaf 9 juni zullen gelden.


1 Comment

 1. Hoeveel personen mag men bedienen in restaurant met speelruimte en bowling, en 120 TV schermen zoals in O’learys Gent

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*