Komt er toch een hotel in voormalig Zwarte Zuster Klooster van Veurne?

Het vroegere Klooster van de Zwarte Zusters in Veurne wordt mogelijk alsnog een hotel met restaurant. Na de aanvankelijke weigering voor een vergunning door de provincie, is er opnieuw een vergunning aangevraagd.

In 2018 werd door een Antwerpse ondernemer een plan voorgesteld om in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters in het centrum van Veurne 21 hotelkamers in te richten. Het jaar daarop verleende zowel het stadsbestuur als het Agentschap Ontroerend Erfgoed positief advies. De deputatie van West-Vlaanderen weigerde echter de vergunning na een bezwaarschrift. De klacht ging voornamelijk over het gebrek aan parkeerplaatsen en het feit dat er ook kantoorgebouwen zouden komen die in contrast zouden staan met het historisch gebouw.

Aanpassing plannen

Ondertussen zijn de plannen aangepast. De kantoorvleugel werd geschrapt. Er komt ook een parking met 19 plaatsen, waarvan 2 voor andersvaliden.

De rest van plannen bleven ongewijzigd. In het kloosterpand dat al jaren leeg staat, komen er 21 hotelkamers. In de vroegere kapel komt het restaurant. De ondernemer wil de binnenkoer overdekken met een glazen koepel, zodat er daar een receptie kan worden ingericht.

Het stadsbestuur blijft achter de plannen staat en zegt dat er wel degelijk nood is aan extra hotelkamers in Veurne.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*