Horeca in crisis?

Begin december kwam Denis Ducarme, Federaal Minister van Middenstand en KMO’s met de verrassende officiële erkenning van de horeca als ‘sector in crisis’. De sector was nochtans geen vragende partij en reageert verrast. Het gaat zelfs wat beter in de sector in vergelijking met voorgaande jaren. Vermoedt wordt dan ook dat Ducarme, zelf een Brusselaar, met de erkenning en bijkomende steunmaatregelen vooral horecazaken in Brussel extra ademruimte wil geven.

De officiële status ‘sector in crisis’ gold tot voor kort alleen maar voor de varkensboeren. Nu is daar dus de horecasector bijgekomen. Volgens de Minister van Middenstand en KMO’s is de horecasector (goed voor 184.000 jobs) fel verzwakt door de aanslagen in Brussel, mobiliteitsproblemen en de vernieuwingswerken in stadskernen. De sector is inzake falingen ook in 2018 inderdaad al weer trieste koploper. Met dit jaar al 1.821 falingen is de horeca goed voor een vijfde van alle falingen. Toch leek er beterschap in zicht. In Vlaanderen (-11.6 %) en in Wallonië (-26.5 %) neemt het aantal horecazaken dat over kop gaat af. In Brussel daarentegen gingen dit jaar al 21.2% meer horecazaken over kop. De maatregel van Ducarme lijkt dan ook vooral op maat van Brussel geschreven.

In ieder geval laat de maatregel toe dat horecazaken sociale bijdragen bij dalende inkomsten gemakkelijker kunnen verlagen of uitstellen. Wie in echt zware financiële moeilijkheden vertoeft ,kan zelfs een tijdelijke vrijstelling krijgen. Het volstaat om voor 31 december een aanvraag bij een sociaal verzekeringsfonds te doen.