Horeca en coronavirus: sluiting horeca

De Nationale Veiligheidsraad besliste gisterenavond tot een verplichte sluiting van de meeste horecabedrijven met ingang van vrijdagavond 13 maart om 24.00 u. Deze sluiting duurt alvast tot en met vrijdag 3 april. Deze maatregel geldt voor heel België.

Wat maatregelen betreft voorziet de Vlaamse regering een eenmalige premie van €4.000 voorcafés en restaurants die volledig moeten sluiten. Indien de sluiting verlengd wordt na 21 dagen, krijgt men €160 per dag. Tijdelijke werkloosheid is mogelijk. U kan ook een betalingsplan aanvragen voor sociale werkgeversbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020, voor BTW, bedrijfsvoorheffing, personen- en vennootschapsbelasting, dit alles op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19. Ook voor de socialezekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten toegestaan, evenals de vrijstelling van betaling van de socialezekerheidsbijdragen, dit opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met Covid-19. Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1..266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

Hierna wat extra info voor specifieke horecasegmenten.

Snelrestauratie

Frietkoten en quick service food vestigingen waar mensen enkel afhalen, kunnen open blijven. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in De Ochtend op Radio 1 gezegd, en dat werd ook nog eens bevestigd aan de belangenorganisatie Navefri, die stelt: “Frituren waar geen consumptie ter plaatse mogelijk is, dus ENKEL AFHAALBESTELLINGEN, mogen open blijven, ook in het weekend. Zorg dus dat alle tafels en stoelen liefst verwijderd of minstens ontoegankelijk zijn. Hoewel er hierover (nog) geen richtlijnen zijn raden we de frituur wel aan om het aantal wachtende klanten in de zaak tot een minimum te beperken”. (communicatie van 10.30 u).

Restaurants

Restaurants zijn verplicht gesloten. Afhaal of levering (traiteurdienst) is mogelijk, maar indien u met vaste mensen werkt MOET DE ZAAK GESLOTEN ZIJN om deze technisch werkloos te kunnen zetten … indien u intussen afhaal doet moet iedereen worden doorbetaald. Het is dus beter goed in te schatten of u hiermee voldoende omzet kan genereren vooraleer dit ook toe te passen.

Hotels

De hotels blijven open, maar hun restaurants en bars moeten dicht blijven. Ook voor het ontbijt geldt dit. Roomservice of een shop (voor take away) is de enige optie. Take away is ook de enige mogelijkheid bij seminaries en congressen die nog zouden doorgaan.

Cafés

De cafés moeten onvoorwaardelijk dicht.

Catering

In het licht van de recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad scherpt Compass Group Belgilux de maatregelen aan die het de laatste dagen al ingevoerd had, aldus Johan Poelmans, Marketing, Communication en Business Development Manager. “Onze activiteiten worden momenteel zwaar geïmpacteerd door de huidige situatie. Het is vooralsnog onduidelijk of de horeca-maatregel ook betrekking heeft op de volledige en diverse activiteiten van food services bedrijven. Momenteel nemen we op individuele basis beslissingen in nauwe samenspraak met onze klanten. Voor de onderwijssector bekijken we met de scholen welk aanbod nodig is om de nog aanwezige personeelsleden en scholieren in noodopvang van maaltijden te voorzien. Voor de zorgsector werken we, gezien de noodzakelijkheid van continuïteit, nauw samen met onze klanten om een degelijk aanbod te blijven voorzien voor het verplegend personeel.We zullen onze aanpak blijven afstemmen op de actualiteit. We merken nu al dat heel wat bedrijven en instellingen personeel laten telewerken en enkel nog een minimum aan medewerkers aanhouden om kerntaken uit te voeren. Op die locaties voorzien we lunchpakketten d.m.v. een alternatief takeaway aanbod dat de aanwezige medewerkers in staat stelt om een lunch te kopen en elders op te eten.”

Hoe reageert de sector ?

Horeca Vlaanderen toont begrip voor de beslissing:  “Ze is drastisch, maar te begrijpen”, aldus Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen vanmorgen op Radio 1, die vraagt naar extra steun. “Dit voelden wij niet aankomen, en raakt de sector die al in crisis is financieel in het hart, en de uitval zal enorm zijn.” Hij erkent dat er al goede maatregelen getroffen zijn, bijvoorbeeld op het vlak van tijdelijke werkloosheid. Maar huurlasten, leningen en andere kosten blijven al die tijd doorlopen. Hij pleit er dan ook voor dat bijvoorbeeld gemeentebesturen alle terrastaksen of andere belastingen kunnen laten vallen tot het einde van het jaar. ”Dat lijkt lang, maar het zal echt geen overbodige maatregel zijn om het verlies te compenseren,” aldus De Caluwe.

FedCaf Belgium (Federatie van Cafés van België) heeft alle begrip voor de beslissingen van de regering, en dit in het belang van de volksgezondheid. “De regering moet echter ook beseffen dat de genomen maatregelen aangaande het coronavirus in verband met de horecasector die zich reeds in grote moeilijkheden bevindt, deze nog dieper in de put zal duwen. Het is dan ook absoluut noodzakelijk, wil de regering kunnen rekenen op de actieve medewerking van de sector, dat ze onmiddellijk voldoende en nodige compenserende maatregelen neemt. Zo niet riskeren de gevolgen van deze sluiting van 3 weken van onze handelszaken de doodssteek te betekenen voor een groot gedeelte van onze sector, alsook de aan onze sector verwante sectoren,” aldus Erik Beunckens, afgevaardigde-bestuurder.

Wordt de verplichte sluiting gecontroleerd?

De controle op die maatregelen zal door de ordediensten gevoerd worden. In eerste instantie is dat de politie die zal toezien op de naleving, maar dat kunnen ook andere ambtenaren zijn, zoals zij die controleren of het rookverbod in cafés nageleefd wordt. Wie zich niet aan de regels houdt en zijn café of restaurant na middernacht toch open houdt, riskeert een sanctie. “We gaan daar boetes voor opleggen”, aldus het kabinet van minister De Crem, waar er op gerekend wordt dat iedereen zich verantwoordelijk zal gedragen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*