Hogere RSZ-bijdrage voor flexi-jobs

De horecasector is niet te spreken over de verhoging van de RSZ-bijdrage voor flexi-jobs die de federale regering doorvoert. De sectorfederaties vragen “dringend” een overleg met minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

Tijdens de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar besliste de regering om het systeem van flexi-jobs, waarbij gepensioneerden en bepaalde werknemers aan gunstige voorwaarden kunnen bijverdienen, uit te breiden naar meer sectoren. Er komt wel een inkomstenplafond van 12.000 euro per jaar en de patronale bijdrage gaat van 25 naar 28%. De regering voorziet wel in één uitzondering voor de horeca. Terwijl flexi-jobbers in andere sectoren voortaan volgens dezelfde barema’s als gewone werknemers moeten worden betaald, blijft de horeca daarvan vrijgesteld. In 2022 liep het aantal mensen die een flexi-job uitoefenden op tot ruim 108.000, waarvan bijna 59.000 in de horeca. Vooral in Vlaanderen is het systeem populair.

2 Comments

  1. Onvoorstelbaar dat afgestudeerden van alle hotelscholen uit Belgie reeds kort na het behalen van hun diploma afhaken.
    De redenen zijn duidelijk.Laag loon,weinig erkenning door de overheid,ongehoorde uurroosters,hoge werkdruk,onvoldoende opleiding die voeling met realiteit wegneemt.
    Leve de bekwame FLEXI elementen,ook al moeten deze ook een beetje uitkijken.

  2. Het is al zo moeilijk voor de horeca en nu nog dit de regering zal ons alles afnemen. Waar mee zijn die eigenlijk bezig.De mensen die willen werken(fexi-job) worden alweer gestraft eigenlijk beter niets doen en van het systeem profiteren zo wordt je nog maar eens beloond in Belgie.Wat zijn onze politiekers toch goed bezig .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*