Hoe groot is het besmettingsgevaar voor corona in een winkel of horecazaak?

Hoe klein of hoe groot is het Coronarisico tijdens het winkelen eigenlijk? Of tijdens het eten in een horecazaak? Recente gegevens uit een Duitse studie van Martin Kriegel en Anne Hartmann van het Hermann Rietschel Instituut geven een goed beeld.

Hoe groot is het risico van corona in supermarkten of in de horeca? Daarvoor moeten we terug naar de aard van de Covid-19-ziekte. De verspreiding gebeurt via grotere druppeltjes uit de mond en neus, die besmette personen uitstralen bij niezen, hoesten en praten en die in de slijmvliezen van andere mensen terecht kunnen komen. Minstens even relevant zijn de uitgeademde en minuscule virusdeeltjes, die zelfs uren nadat de besmette persoon de winkel heeft verlaten, nog in de lucht kunnen rondzweven en besmettelijk blijven – de zogenaamde aërosolen.


Meer kans op besmetting in de supermarkt dan bij de kapper

Wetenschappers van de Technische Universiteit van Berlijn hebben in februari al onderzocht hoe groot het risico op besmetting is. Volgens de studie staat het winkelen in supermarkten in de onderste middenmoot van de mogelijke besmettingshaarden in de openbare ruimte. De onderzoeksgroep onder leiding van Martin Kriegel en Anne Hartmann kwam tot de conclusie dat een bezoek aan de kapper met een masker overeenkomt met een situationele R-waarde van 0,6. Tien besmette mensen besmetten dus meestal zes andere mensen. Het risico om besmet te raken in het openbaar vervoer, waar maskers verplicht zijn, werd door de wetenschappers geschat op R gelijk aan 0,8. De studie classificeert beide situaties dus als situaties met een vrij laag besmettingsrisico. De Berlijnse wetenschappers gaven het coronarisico bij het boodschappen doen in de supermarkt een R-waarde van 1,0 en dus als gemiddeld; ook in de veronderstelling dat – zoals thans gebruikelijk is – maskers verplicht zijn. De onderzoekers schreven het verhoogde risico in de supermarkt toe aan het verhoogde activiteitsniveau tijdens het winkelen. Terwijl mensen gewoonlijk gewoon rustig in de kappersstoel zitten, bewegen zij zich meer tijdens het winkelen en produceren zo meer potentieel besmettelijke aërosolen.

En in een restaurant?

Een bezoek aan een restaurant houdt dus een even groot infectierisico in als een bezoek aan de supermarkt, althans als het restaurant slechts een kwart bezet is. De wetenschappers berekenden het hoogste infectierisico via in de lucht zwevende aërosolen voor klaslokalen: zelfs met een masker is de R-waarde dan 2,9; met volledige bezetting en quasi-volwassen leerlingen in de middelbare school zonder masker zelfs 11,5.

Het reproductiecijfer geeft aan hoeveel andere mensen een besmette persoon gemiddeld infecteert. Hoe lager de waarde, hoe beter. Als het meer dan 1 is, besmet een besmette persoon gemiddeld meer dan één andere persoon – het aantal nieuwe besmettingen per dag neemt dan toe. Als de waarde lager is dan 1, besmet een besmette persoon gemiddeld minder dan één andere persoon. Het aantal besmettingen daalt in dat gevan!

Bron: Focus.de

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*