Het einde voor Gentse Holy Food Market?

Holy Food Market – de overdekte markt voor foodies in de zestiende-eeuwse Baudelokapel in Gent – lijkt zijn laatste adem uit te blazen, toch in zijn huidige vorm. Bezieler Ladislas Leys houdt het alvast voor bekeken.

De Food Market heeft sinds zijn opening al heel wat tegenslagen gehad maar er waren ook succesvolle momenten. In de Holy Food Market werden in 2,5 jaar tijd 450.000 gerechtjes geserveerd en meer dan 7,5 miljoen euro omzet gedraaid, het overgrote deel daarvan in het eerste jaar. De grondige renovatie van de Baudelookapel duurde al twee jaar langer dan voorzien waardoor sommigen al van in het begin afhaakten. Eenmaal open met 17 eet en drinkstandjes, waren er problemen met burenlawaai, brandveiligheid, terrasvergunningen enz… . Kraamhouders die de afspraken niet na kwamen, een hoge huurprijs en een dalend bezoekersaantal deden Leys beslissen er nu zijn stekker uit te trekken met ingang van 1 augustus. Ook de locatie bleek, volgens sommigen niet ideaal. Toeristen vinden de weg niet naar het Baudelopark en ook het circulatieplan zou geen positief effect gehad hebben op het bezoekersaantal.

Onduidelijke toekomst

Of zijn vertrek ook het einde betekent van de Holy Food Market is nog niet helemaal duidelijk. Projectontwikkelaar Trobo, de eigenaar van het gebouw, neemt de zaak over van naam tot interieur, maar wat ermee zal gebeuren is nog niet geweten. Veel andere mogelijkheden voor het gebouw zijn er niet. Een definitieve sluiting is momenteel niet aan de orde. Wellicht zal er eens sterk gebrainstormt moeten worden om het toch niet onaardige initiatief terug op de rails te krijgen.
Leys weet nu na zijn ervaring aan de Ottogracht zeker nooit nog iets te beginnen in Gent-centrum. Maar de regio Gent is groot en ondanks deze tegenslag richt hij zijn blik op andere horeca gerichte horizonten.