Halse horeca eist overleg met stadsbestuur

In Halle is een nieuw platform ontstaan voor de horeca. De Halse horeca verenigt zich in het platform ’ Halle voor Horeca’ en stuurt meteen een duidelijke kerstboodschap naar het stadsbestuur. “Overleg met ons en doe ons geen extra gesubsidieerde concurrentie aan”, klinkt het. Reden tot ontevredenheid bij de plaatselijke horeca is de opening van een sociaal restaurant en de pop-up 356. Het platform heeft ondertussen reeds een veertigtal zaken die achter de eisen staan. “Het openen van een buurtrestaurant met dumpingprijzen en het ondersteunen van een vzw café is een extra druppel in een reeds overlopende emmer.” Zo begint de kerstboodschap van het nieuwe platform Halle voor Horeca. De boodschap is in de eerste plaats gericht aan het stadsbestuur. “Omdat er te weinig overleg is met ons”, zegt Bram Boon, zelf cafébaas in Halle. “De opening van het sociaal restaurant in ’t Vondel heeft wel degelijk gevolgen voor ons. De prijzen in het restaurant liggen veel te laag. Door allerlei subsidies kunnen ze de prijzen zo laag houden, maar voor ons is dit oneerlijke concurrentie van ons eigen stadsbestuur. We zijn wel voorstander van een buurtrestaurant met democratische prijzen voor bepaalde doelgroepen, maar de normale tarieven moeten omhoog.” Ook Pand 356 de culturele pop-up die heropende in het oude Belgacom-gebouw is een doorn in het oog voor talrijke horecazaken. Volgens het merendeel van de leden die het platform reeds onderschreven is het een café met steun van de stad . Iedere horecazaak die iets wil organiseren moet een hele waslijst aan formulieren invullen en vergunningen aanvragen.
Dertig procent minder
De andere horecazaken vragen zich af of de mensen van Pand 356 ook die weg moesten bewandelen. Veel horeca uitbaters hebben het gevoel steeds voor voldongen feiten gesteld worden, overleg is er niet en dat moet dringend veranderen. Bij de groep van misnoegde horecamensen zijn niet alleen cafés maar ook tavernes, tearooms en andere eetgelegenheden uit heel Groot-Halle. Het platform heeft intussen al een Facebookpagina opgericht en via horecahalle@outlook.com kunnen geïnteresseerde horeca-uitbaters zich aansluiten. Uitbaatster van een tea room spreekt zelfs van een vermindering van 30% van haar inkomsten sinds het buurtcafé naast cultureel centrum ’t Vondel open is. Zij is niet de enige die cijfers zwart op wit kan bewijzen. Vooral de zaken die kleine gerechten aan de man brengen zoals croque, spaghetti, slaatjes, of dagschotels zien hun omzet dalen. Veel horecazaken zijn niet tegen een buurtrestaurant waar mensen die het moeilijk hebben betaalbaar kunnen eten maar de gewone tarieven moeten de trend van de andere horeca volgen, aldus velen.
Begrip
Op veel begrip konden de initiatiefnemers tot nu toe alvast niet rekenen. OCMW-voorzitter Christophe Merckx (CD&V) gaf na een eerste raad van bestuur over het buurtrestaurant mee dat de komende maanden aan de tarieven in het restaurant niet geraakt zou worden. Gemiddeld komen er elke middag bijna 140 mensen eten. In het buurtrestaurant eten OCMW-cliënten aan 3,5 euro, Kompas-gebruikers en zestigplussers betalen 7 euro voor een maaltijd terwijl het normale tarief 9 euro is. Uit de eerste cijfers blijkt wel dat amper tien procent van die maaltijden aan een sociaal tarief geserveerd wordt terwijl het OCMW mikte op het dubbele. Slechts tien procent van hen eet aan het sociale tarief en dat percentage wil het Halse OCMW opkrikken. De organisatie MetSense, die het restaurant aan het Possozplein uitbaat, mikte aanvankelijk op 125 schotels per dag, maar het gemiddelde ligt sinds september op 140 maaltijden. “We waren voorzichtig in onze schattingen vooraf”, zegt OCMW-voorzitter Christophe Merckx (CD&V). “Dit is een nieuw concept voor Halle maar het blijkt dus wel erg populair. Veel mensen vinden de schotels lekker en keren dus ook terug.” In het buurtrestaurant eten OCMW-cliënten aan 3,5 euro, Kompas-gebruikers en zestigplussers betalen 7 euro voor een maaltijd terwijl het normale tarief 9 euro is. Uit de eerste cijfers blijkt wel dat amper tien procent van die maaltijden aan een sociaal tarief geserveerd wordt terwijl het OCMW mikte op het dubbele. OCMW-raadslid Benjamin Swalens (N-VA) vraagt alvast om waakzaam te zijn omdat net een groot deel van het cliënteel dus het volle tarief betaalt. “Dat is goed voor de omzet van het sociaal restaurant, maar er moet toch over gewaakt worden dat dit aandeel niet te groot wordt”, zegt Swalens. “Het sociaal restaurant ontvangt subsidies van de stad Halle en het OCMW. Het kan niet de bedoeling zijn hiermee concurrentie aan te gaan met de lokale Halse horeca die in dezelfde prijsklasse gerechten aanbiedt.” Dezelfde prijsklasse? 9 euro?