Grootkeukencolloquium Horeca Expo in het teken van Farm to fork strategy en voedselverspilling

De Farm to Fork Strategy maakt deel uit van de European Green Deal en heeft tot doel de overgang te versnellen naar een duurzaam voedselsysteem dat onder andere een neutraal of positief milieueffect moet hebben om de klimaatverandering te beperken en moet zorgen voor betrouwbare voeding die volksgezondheid kan waarborgen, terwijl iedereen toegang heeft tot voldoende, veilige, nutritionele voeding.

Een van de aspecten van de F2F Strategy is het beperken van voedselverspilling in de voedselketen met 30% tegen 2025 en 50% tegen 2030. In elke schakel van de keten dient men inspanning te leveren. Die inspanningen doet men waar het kan best samen, want met een geïntegreerde aanpak is er vaak sneller en beter effect. De Eurpese Commissie wil in dit kader tegen eind 2023 juridisch bindende doelstellingen voorstellen om voedselverspilling in de hele EU te verminderen.

Verspilling tegengaan en duurzaam werken begint al bij het (overwegen van) de aankopen. In het streven naar het verbeteren van de beschikbaarheid en prijs van duurzaam voedsel en het bevorderen van gezonde en duurzame voeding in institutionele catering gaf de EU een voorzet met de Green Public Procurement criteria: door de opname van vereisten rond duurzaamheid in openbare aanbestedingsdocumenten te vergemakkelijken beoogt men een goed evenwicht tussen milieuprestaties, kostenoverwegingen, marktbeschikbaarheid en verificatiegemak te bereiken.

En afval is ook vaak puur verspilling van voeding. Ook hier moet naar gekeken worden. Overproductie en onderconsumptie zorgen voor tonnen weggegooide voeding. Beter inzicht in de potentiële vraag en in consumptiepatronen is noodzakelijk om hier beter te sturen. En wat er dan nog overblijft… ook zoveel mogelijk valoriseren! Of het nu gaat over recuperatie en hergebruik (binnen voedselveiligheidsgrenzen) of het verwerken van afval tot op zich bruikbare producten zoals compost of biogas, maakt niet uit, zolang we maar aandacht hebben voor het optimaal benutten van voedingsmiddelen in de voedselketen.

Europa zet in op duurzaamheid, ook in grootkeuken.

Wat doe jij al?

Wees eerlijk.

Eigenlijk niet zoveel? Waarom? Te duur? Zeker nu met die hoge energie- en grondstofprijzen? Te moeilijk? Je wil wel, maar weet niet waar te beginnen?   

Je kan nochtans geld verdienen met duurzaamheid. Schijnbaar kleine inspanningen kunnen grote resultaten opleveren. Jawel, alle kleine beetjes helpen. Meer inzicht in processen geeft steeds weer aanleiding tot verbeterinitiatieven en mooie stappen vooruit. Over je inspanningen communiceren zorgt voor engagement en klantenbinding. Net nu in deze hectische tijden is het ideale moment voor chefs en managers om creativiteit en inventiviteit boven te halen. Weg met routine! Anders en beter! Voor de gasten, onszelf en ook voor de planeet. 

Kom inspiratie opdoen op het jaarlijks Grootkeukencolloquium tijdens Horeca Expo waar AZ Zeno, Magec en Sodexo graag hun kennis en inzicht met u delen en ingaan op uw vragen.

Mis het niet!  Tot ziens op 23 november.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*