FedCaf start rechtszaak voor Waalse en Brusselse cafés

De door de Federale Regering genomen maatregelen in het kader van de strijd tegen het Covid-19 virus heeft sinds 13 maart 2020 geleid tot de totale sluiting van de cafés. De cafés waren hiermee bij de eerste ondernemingen die getroffen werden door deze verplichte sluiting. Het blijkt trouwens duidelijk uit de voorstelling van de exit-strategie dat cafés de laatsten zullen zijn die de deuren zullen mogen heropenen.


De café-uitbaters in Wallonie en het Brussels Gewest zijn sinds 13 maart verstoken van enig inkomen, wetend dat deze sluitingsperiode nog meerdere weken zal aanhouden. Terwijl er in Vlaanderen steunmaatregelen werden genomen, is dat niet zo in het Waalse en het Brusselse Gewest. Nochtans zijn de verliezen van deze ondernemers in Brussel en ten zuiden van de taalgrens nochtans even groot. De uitbaters bevinden zich dan ook in een financieel catastrofale toestand. Velen onder hen zullen, bij gebrek aan verandering, geen andere uitkomst meer zien dan op korte of zelfs zéér korte termijn de boeken neer te leggen. Er zijn trouwens al falingen uitgesproken.

De gewesten hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat de gedwongen sluiting van ondernemingen definitief wordt. De steun waartoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest besloten hebben, is discriminerend, met name gezien de duur van de sluiting van de handelszaken en de mogelijkheid voor bepaalde ondernemers om van dezelfde steun te genieten ondanks dat zij nog een deel van hun activiteiten kunnen behouden. Het is duidelijk datde genomen maatregelen volstrekt ontoereikend zijn voor de uitbaters van cafés gevestigd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

De asbl FEDCAF Belgium vzw – Official FB Page, de Federatie van Cafés van België, heeft daarom, na verschillende mislukte pogingen, besloten om samen met haar leden juridische stappen te ondernemen om hen toe te laten ook te kunnen genieten van de maatregelen die essentieel zijn voor de voortzetting van hun activiteiten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*