Fedcaf reageert op de voorgestelde maatregelen die moeten toelaten om de cafés te heropenen

Fedcaf Belgium vernam via de pers voorstellen voor maatregelen besproken in het kader van de heropening van de Belgische cafés. Als de gezondheidssituatie uiteraard al de medewerking van iedereen vereist, moet wel worden opgemerkt dat sommige van de overwogen maatregelen eenvoudigweg onrealistisch en zelfs volkomen onredelijk zijn.

Het gaat onder andere om de klanten van cafés te verplichten aan een tafel te zitten, door hen de minste heen en weer beweging te verbieden, of het nu gaat om toegang tot de toog of om zich enkele meters te verplaatsen (vooral om buiten een sigaret te roken). Een dergelijke maatregel is niet alleen onmogelijk in de praktijk toe te passen, maar is ook op geen enkele manier te rechtvaardigen. Zo’n draconische bewegingsbeperking zal uiteraard het besmettingsgevaar licht verminderen, maar de situatie van cafés is zelfs nog minder riskant dan die van winkels waar klanten veel sneller binnenkomen en vertrekken en waar het aantal verschillende mensen dat elkaar op dezelfde plaats opvolgt veel groter is dan in cafés. Een verplaatsing naar waar roken is toegestaan, is niet riskanter dan een
verplaatsing om bijvoorbeeld je handen te gaan wassen.

Ook de verplaatsing naar een speelautomaat levert geen problemen op, mits de automaten uiteraard voldoende ver van elkaar verwijderd zijn of door tussenschotten worden beschermd (zie prototype op beeld), met stoelen beschikbaar voor spelers, desinfectiemiddelen ter beschikking en mits de speelautomaten na elk gebruik worden ontsmet. Deze bewegingen, die geen enkel gevaar opleveren, zijn bovendien essentieel voor het voortbestaan van onze cafés.

Opgemerkt moet worden dat als een persoon die om welke reden dan ook opstaat en hierdoor geen toegang meer heeft tot het café waardoor hij waarschijnlijk naar een ander café zou gaan, de potentiële risico’s op besmetting op geen enkele manier worden verminderd; het effect zou zelfs in strijd zijn met het beoogde effect, aangezien een grotere mobiliteit het gevolg zou zijn.

Evenzo vormt de toog van een café geen groter risico dan een tafel. Toegang tot de toog kan zelfs van die aard zijn om de risico’s te verminderen, aangezien klanten over het algemeen naast elkaar zitten of staan, en niet van aangezicht tot aangezicht, relatief ver van de uitbater. Daarnaast is de toog het echte hart van een café; het ontzeggen van de toegang tot de toog zou voorkomen dat een café echt zou leven. De toegang tot de toog kan, onder goede sanitaire omstandigheden, altijd mogelijk blijven.

Ten slotte werd een sluitingsuur om 23.00 uur opgeworpen. Een dergelijk verbod, dat geen rekening houdt met de situatie van cafés, is op geen enkele manier gerechtvaardigd. De openingstijden van een café zijn vaak afhankelijk van de werktijden van haar klanten. Het kan niet worden
uitgelegd dat klanten, van wie de werktijden niet overeenkomen met kantooruren (omdat ze bijvoorbeeld werken in een bedrijf dat tot 22.00 uur open is), na hun dagtaak geen toegang meer zouden hebben tot onze cafés. Bepaalde cafés zou dan op ontoelaatbare wijze een essentieel deel van zijn klantenkring worden ontzegd, temeer daar de frequentie dan meestal lager is als tijdens de eerste openingsuren. De situatie zou des te ernstiger zijn voor cafés die alleen ’s avonds of ’s nachts open zijn.

Uiteraard kunnen gezondheidsbeschermende maatregelen worden toegepast bij de uitbating van een café, onder toezicht van de uitbater, zonder dat een volledig willekeurige sluitingstijd hoeft te worden opgelegd. Vrijheid van handel en het non-discriminatiebeginsel zijn, laat het ons nog maar eens herhalen, pijlers van onze samenleving.

Fedcaf Belgium is absoluut bereid om mee te werken aan de uitwerking van maatregelen – realistische en effectieve – waardoor cafés hun klanten kunnen verwelkomen in aangename maar ook goede en veilige omstandigheden. Symbolische of onrealistische maatregelen – zelfs niet effectief of niet te rechtvaardigen – moeten absoluut worden vermeden.

FedCaf Belgium (Federatie van Belgische Cafés) is een federatie die de belangen van Belgische café-uitbaters verdedigt. FedCaf Belgium is onafhankelijk van enige andere federatie, elke beweging of politieke partij; zij profiteert niet van subsidies en leeft alleen van de bijdragen van haar leden, wat haar onafhankelijkheid versterkt.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*