Elke dag gaat er wel één café dicht

In ons land blijft het aantal cafés dalen, aan een tempo van één café per dag. Als het zo verder gaat, zitten we straks met bier zonder café in plaats van café zonder bier.

Volgens de recente cijfers telt ons land ongeveer 56.000 horecazaken. Daarvan zijn er iets meer dan 14.000 cafés. Het aantal drankgelegenheden neemt echter zienderogen af met de jaren. Vorig jaar gingen er volgens Graydon nog 650 cafés failliet. Daarnaast gaven nog eens bijna 1.200 cafébazen er de brui aan. Wel moet gezegd worden dat er opnieuw 1.200 cafés bijkwamen. Maar dit betekent toch dat er vorig jaar een ‘nettoverlies’ van ongeveer 600 cafés moest opgetekend worden.

Oorzaken

De daling van het aantal cafés is een tendens, die al jaren aan de gang is. Als oorzaken wordt het rookverbod en de alcoholcontroles naar voor geschoven. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen wijst ook op het gebrek aan rendabiliteit bij vele cafés. De belangenvereniging spreekt van ‘wurgcontracten’ die de cafés binden aan brouwerijen of drankenhandelaars en de steeds stijgende prijzen van bier.

Bovendien is de mentaliteit bij velen veranderd. Door de smartphone en social media ziet men het café niet langer meer als ontmoetingsplek. Daarnaast hebben de mensen ook nog tal van andere ontspanningsmogelijkheden. Het NSZ stoort zich er ook aan dat cafébezoek vaak als ‘ongezond’ en ‘not done’ wordt omschreven.

BTW-verlaging

Horeca Vlaanderen ziet ook dat cafés het steeds moeilijker krijgen. De beroepsvereniging wil de cafésector een duwtje in de rug geven en pleit daarom voor een verlaging van het btw-tarief voor niet-alcoholische dranken naar 6 %. Er wordt ook aangedrongen op verlaging van personenbelasting voor eenmanszaken. Maar of dit allemaal zal helpen, is zeer de vraag. Misschien moet iedereen maar weer wat meer op café gaan.