Duvel opent pilootbrouwerij voor wetenschap en limited editions


Brouwerij Duvel Moortgat investeerde iets meer dan 5 miljoen euro in de bouw van een pilootbrouwerij met bijhorend onderzoekscentrum. In deze bijna volautomatische brouwzaal kan men tot 10 hl per keer brouwen, en dat kunnen zowel ‘limited editions’ zijn als allerhande bieren in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Als relatief kleine brouwerij – in vergelijking met de grote biergroepen – heeft Duvel Moortgat doorheen de jaren een voortrekkersrol opgenomen inzake toegepast wetenschappelijk onderzoek. In de jaren vijftig van vorige eeuw experimenteerde de Breendonkse brouwer met centrifuges. Nadien volgden onderzoeken met betrekking tot flessencontrole, het gebruik van multifunctionele bierkratten en het warm bottelen van bier in het vooruitzicht van hergisting. “Meer recent hebben wij het Duvel-tapsysteem ontwikkeld voor bieren met hergisting op fles”, geeft Dimitri Staelens, brouwer en quality control manager bij Duvel Moortgat aan. “Onderzoek waarmee wij thans bezig zijn, spitst zich verder toe op ‘gushing’, het haast spontaan leeg spuiten van een fles bier ten gevolge van een bacteriële infectie op de gerst. In 2009 konden wij, in samenspraak met andere brouwerijen, de oorzaak van ‘gushing’ ontrafelen, nu zetten wij verdere stappen in het onderzoek naar ‘gushing’ en de impact daarvan op het brouwproces”.

Laboratoria

“De voorbije jaren heeft Duvel Moortgat vooral geïnvesteerd in nieuwe laboratoria in de respectieve brouwerijen van de groep. Alleen hier, in Breendonk, was dat nog niet gebeurd. Omdat het voor onderzoek ook belangrijk is dat je beschikt over een pilootbrouwerij, hebben wij hier geïnvesteerd in een bijna volautomatische brouwzaal, die ook zichtbaar is vanop straat. Het is een vrij klassieke brouwerij van 10 hl vervaardigd door Kaspar Schulz uit Bamberg. In overleg met brouwmeester Hedwig Neven hebben wij geopteerd voor standaard technologie opdat het voor iedereen die hier komt brouwen een plezier zou blijven. Je moet immers in contact blijven met je grondstoffen en je bier en je moet een recept ook op een eenvoudige wijze kunnen herhalen. Beslagkuip, filterkuip en kookketel laten toe om kleine volumes te brouwen. Aansluitend beschikken wij over vijf gist- en lagertanks en een gistpropagator. Water en stoom worden betrokken van de grote brouwerij”.

Research & ontwikkeling


“De pilootbrouwerij dient onder andere om nieuwe grondstoffen te testen, nieuwe brouwtechnieken te leren beheersen, nieuwe bieren te ontwikkelen en ‘limited editions’ te brouwen. Verder is er ook ruimte voor wetenschappelijk onderzoek”, verduidelijkt Dimitri Staelens.
Fier op ons Bier – Fiers de nos BièresBelgian Brewers FederationBelgian Family BrewersBeer Agency