Drie clubs moeten verhuizen.

Clubs en dancings in grootsteden hebben het niet makkelijk. Er was al het voorbeeld van Kompass in Gent dat gesloten werd door de burgemeester maar ondertussen weer open is en in Antwerpen sloot de bekende club Café d’ Anvers onverwacht zijn deuren.

Nog in Antwerpen is er heisa rond de drie dancings; nachtclubs in De Shop aan de Rijnkaai. De stad weigerde recent om een nieuwe uitgebreide vergunning af te leveren aan de clubs. Die tekenden op hun beurt bij de provincie beroep aan tegen die beslissing. Het gaat om de clubs Club Lima, Roxy en Club Vaag.
De nachtclubs in De Shop mogen voorlopig opnieuw de deuren openen indien ze maatregelen nemen om de overlast aan te pakken. Wel wil de burgemeester deze clubs ten laatste over drie jaar weg op deze plek. “We hebben onze diensten de opdracht gegeven om samen uitbaters op zoek te gaan naar een nieuwe en betere locatie”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).
De voorwaarde voor een tijdelijke heropening is dat het veiligheidspersoneel van de nachtclubs ook op de openbare weg rond De Shop optreden tegen allerlei vormen van overlast. En er moet extra parkeerruimte worden voorzien naast de Waagnatie.

Drie jaar

Maar over drie jaar is het de bedoeling dat de clubs verdwenen zijn op de huidige locatie. Op die langere termijn wil het stadsbestuur de nachtclubs weg uit de buurt. “We gaan de buurtbewoners vragen om nog drie jaar geduld te oefenen. Tegen dan moet er een betere locatie gevonden zijn voor de clubs. We gaan, in overleg met de uitbaters, naar een plek met minder beperkingen. Het is niet onze bedoeling om hen ergens diep in de haven weg te stoppen. Het moet een locatie zijn die niet te ver van het stadscentrum ligt en die makkelijk te bereiken is voor jongeren, maar waar het nachtleven niet voor overlast zorgt”, legt De Wever uit. Het stadsbestuur vindt dat de aanwezigheid van deze dancings niet te verenigen is met het toenemend aantal mensen dat in de buurt komt wonen. “Het gaat niet op dat we enerzijds mensen naar dit deel van het Eilandje lokken, met het argument dat ze rustig met zicht op het water kunnen wonen en tegelijkertijd nachtclubs in dezelfde buurt toelaten”, vervolgt de burgemeester. Langs de andere kant is het niet de bedoeling om van Antwerpen een Bokrijk aan de Schelde te maken waar er geen nachtleven meer is. Eventuele locaties waar de clubs na drie jaar wel terechtkunnen zijn nog niet bekend.

Advies en rechtszekerheid

Sommigen opteren voor een adviesgroep voor het Antwerpse nachtleven. Rerchtszekerheid zou er ook moeten komen voor de uitbaters van een uitgaansgelegenheid. Voor een gedwongen verhuis of andere opgelegde verplichtingen zou er een vergoeding moeten voorzien zijn voor de gemaakte kosten. Ook bij projectontwikkelaars ligt er een taak. Die zouden verplicht moeten zijn om de potentiële koper of huurder van een pand op de hoogte te brengen van het soort buurt waar ze terechtkomen. Dat zou kunnen door uitgansgebieden af te bakenen. Mensen die erom kiezen om in een drukke buurt te gaan wonen moeten dan achteraf niet klagen over de overlast.Een adviesgroep voor het Antwerpse nachtleven zou alvast een aantal problemen kunnen vermijden . Initiatiefnemers zien in die groep stad, uitbaters en belangengroepen samen een beleid uitstippelen dat het Antwerpse nachtleven ten goede komt en eventuele problemen aanpakt.

Internationaal probleem

In Rotterdam herkennen ze de discussie rond de nachtclubs. Daar nadert nachtclub BAR het einde na zeven jaar in het centrum. Ook in Londen en Amsterdam staat het uitgaansleven onder druk. Iedereen wil in de stad wonen en daarom wordt het voor clubs moeilijker om een plek te vinden. Ook op het Stadhuisplein in het centrum van Rotterdam dreigt een sluiting voor de nachthoreca. Er loopt een rechtszaak om woningbouw boven de feestcafés tegen te houden en de vergunningen voor twee danscafés op het plein worden nog maar tijdelijk verlengd en zijn op elk moment opzegbaar door de gemeente. In Berlijn klinkt dan weer een ander verhaal. Daar probeert het stadsbestuur de nachtclubs te ondersteunen. Sinds 2011 sloten al 170 Berlijnse nachtclubs, vaak als gevolg van klachten met buurtbewoners over geluidsoverlast. Om de clubs te helpen, maakt het stadsbestuur nu 1 miljoen euro vrij. Daarmee subsidieert het bestuur aanpassingen voor een betere geluidsisolatie in de nachtclubs. Amsterdam heeft dan weer een nachtburgemeester die erop toekijkt dat het nachtleven zijn gang kan blijven gaan in harmonie met de stad.