COVID-19 – Gids Praktijken Horeca

Hierbij de COVID-19 – Goede Praktijken Horeca, versie van woensdag 27 mei, na het Paritair Comité. Ontwerp van de Economic Risk Management Group. Ondertussen is de Officiële Gids voor een veilige heropstart van de horeca (specifiek voor restaurants en cafés) gepubliceerd waarin een aantal regels uiteindelijk werden aangepast, maar in het document dat u via onderstaande link kan consulteren, vindt u ook de nodige info voor het hotel- en seminariegebeuren.

Dit document kwam tot stand op voorstel van de business continuity groep van de ERMG, met de medewerking van Dr. Karel Vandamme als expert, en werd overlegd met de sociale partners van het paritair comité voor het hotelbedrijf en met de GEES.

In dit document “Goede praktijken horeca” worden een aantal algemene preventiemaatregelen opgelijst tegen de verspreiding van het Covid-19-virus. Het toepassingsveld omvat alle gelegenheden waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of kamergebonden en terreingebonden logies worden verschaft en die daartoe over de nodige toelatingen of erkenningen beschikken (federaal, regionaal).
Het document is gebaseerd op de communicatie van de Europes Commissie “COVID-19: EU Guidance for the progressive resumption of tourism services and for health protocols in hospitality establishments” (C(2020 3251 final), op het ontwerpprotocol dat werd voorbereid door Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel, la Fédération HoReCa Wallonie en Comeos en op een aantal andere documenten waartoe ERMG toegang heeft gekregen. Dit document moet samen gelezen worden met de generieke gids van de FOD WASO en met het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO inzake contacten met klanten.
Dit document vormt het richtsnoer voor de verdere uitwerking van protocollen voor de verschillende onderdelen van de horecasector.

U vind het document hier: https://drive.google.com/file/d/1eg_JqD5aUkyajsVa_c2JvVCR98TYST0u/view?usp=sharing

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*