Charter voor gezonde en duurzame schoolmaaltijden

In het Nieuwenbosch Humaniora in Gent is een charter voor gezonde, evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden ondertekend. Het charter ondersteunt het voedingsbeleid in scholen met de nadruk op gezondheid in combinatie met duurzaamheid.

Iets meer dan zes op tien basisscholen en secundaire scholen bieden warme maaltijden aan. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ziet dat als een mogelijkheid om op school aandacht te besteden aan gezonde en evenwichtige voeding. Inzake duurzaamheid suggereert ze dat scholen kunnen werken rond de thema’s voedselverspilling en nabije voedselproductie. Rikolto begeleidt scholen en cateraars al langer via GoodFood@School en verwacht dat het charter voor een doorbraak kan zorgen.

Goodfood@school

Nieuwenbosch, de school waar het charter werd voorgesteld, is één van de pilootscholen die Rikolto begeleidt in het kader van GoodFood@School. “Via ons programma GoodFood@School stelden we vast dat cateraars vaak met de vinger worden gewezen omdat de geleverde maaltijden ondermaats scoren op vlak van gezondheid en duurzaamheid”, zegt Katharina Beelen, coördinator bij Rikolto voor GoodFood@School. Cateraars leveren echter wat scholen en opdrachtgevers van hen eisen via de aanbestedingen. “Onder meer door een gebrek aan kennis over hoe ze de richtlijnen voor schoolmaaltijden van het Vlaams Instituut Gezond Leven kunnen vertalen naar concrete criteria in lastenboeken, blijven opdrachtgevers vasthouden aan oudere lastenboeken. Zo veranderde er in de praktijk weinig aan het aanbod.”

Nieuwe normen: gezond én duurzaam

Uit een bevraging door het Vlaams Instituut Gezond Leven bleek dat het aanbieden van warme maaltijden sterk ingeburgerd blijft in de scholen. De meesten werken met een cateringbedrijf of lokale traiteur. In het secundair onderwijs heeft vier op de tien scholen een eigen keuken. Het charter komt er op vraag van cateraars, die aanhalen dat scholen zich niet altijd bewust zijn van de verschillende criteria die van belang zijn voor de samenstelling van gezonde, evenwichtige en vooral duurzame schoolmaaltijden. .“We werken aan een leidraad voor aanbestedende instanties zodat zij naast gezondheidscriteria, ook duurzame criteria kunnen opnemen in bestekken”, zegt Beelen. “Bij hun keuze voor een cateraar kunnen ze dan meer dan alleen de prijs in rekening brengen.”

Voorbeelden van lastenboeken

Om te beginnen, gaan de ondertekenaars samen met Rikolto de drempels en tegenstrijdigheden in de huidige lastenboeken oplijsten. De ondertekenaars, dat zijn: verschillende cateraars en hun sectorfederatie, Horeca Vlaanderen, de onderwijsverstrekkers en de koepels van ouderverenigingen. Die laatsten zorgen voor draagvlak bij de ouders. Naast Rikolto zal ook het Vlaams Instituut Gezond Leven zijn expertise ter beschikking stellen. Experten van beide organisaties gaan samen met de cateraars zorgen voor goede praktijkvoorbeelden en die ook verspreiden in de scholen. Ze zorgen voor voorbeelden van lastenboeken rekening houdend met duurzaamheid. Er zal daarrond een proefproject worden georganiseerd.

Nieuwe stap in de goede richting

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met onze vele partners hebben we aandacht voor gezonde en evenwichtige voeding op school. Ook duurzaamheid verdient aandacht. Dat gaat bijvoorbeeld over het vermijden van voedselverspilling en aandacht voor de productie van voeding dichtbij. Het is positief dat veel partners mee hun schouders zetten onder dit nieuwe charter.” Haar collega bevoegd voor volksgezondheid Jo Vandeurzen voegt daaraan toe dat het charter perfect past binnen de algemene gezondheidsdoelstelling voor de Vlaming richting 2025. “Nadat eerder al bleek dat scholen stappen vooruit zetten door minder frisdranken aan te bieden, is dit een nieuwe stap in de goede richting.”

Bron: VILT

Beeld: Rikolto