Airbnb deelt gegevens met Toerisme Vlaanderen

Airbnb en Toerisme Vlaanderen met inbegrip een groot deel van reguliere logies-ondernemingen hielden er lange tijd een water-vuur relatie op na. Door een akkoord tussen Airbnb en Toerisme Vlaanderen is het water wat minder diep geworden maar nog steeds niet ondiep.


Beide partijen hebben een akkoord gesloten rond het delen van logiesgegevens. Door deze samenwerking zal Toerisme Vlaanderen een beter zicht krijgen op de aangeboden Airbnb-logies en de (brand)veiligheid en het comfort ervan, en kan de (inter)nationale bezoeker iets meer garantie krijgen van een kwalitatieve en veilige overnachting. Toerisme Vlaanderen was vragende partij om logiesdata te delen. Airbnb zal nu de naam van de logiesverhuurders, het adres, de capaciteit en de gegevens van de uitbater vrij geven.

Controle
Het gaat niet om een éénmalige algemene registratie. Airbnb zal deze gegevens tot 6 keer per jaar bezorgen aan Toerisme Vlaanderen. Daarbij zal rekening gehouden worden met bijvoorbeeld grote activiteiten, evenementen of festivals. Op basis van die gegevens kan Toerisme Vlaanderen vervolgens nagaan of het aangemelde logie in orde is met de brandveiligheid en voldoet aan alle normen inzake kwaliteit en comfort.

Europese druk
De overeenkomst tussen Airbnb en Toerisme Vlaanderen komt er naar aanleiding van een reeks afspraken die Airbnb (onder druk) maakt met verschillende gemeenschappen in Europa onder de naam “The Great Rebalance of European Travel”. Hiermee wil Airbnb de heropstart van reizen op een duurzame en veilige manier laten gebeuren en wil het over toerisme vermijden op sommige plekken. Door samen te werken met lokale overheden in Europa, en dus ook in Vlaanderen, wil Airbnb mee zorgen voor een gezond herstel van het toerisme.

Gezond evenwicht
Volgens CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen wordt hierdoor een belangrijke stap gezet richting een gelijk speelveld voor alle toeristische logiesondernemers en hosts in Vlaanderen. “Bovendien sluit deze visie perfect aan bij onze ‘Reizen naar Morgen’-strategie. Met deze strategie streven we immers naar een gezond evenwicht tussen bezoekers, bewoners en ondernemers, en bovendien altijd met respect voor de ziel van de plek. Dankzij deze constructieve samenwerking en het delen van deze gegevens zal Toerisme Vlaanderen de bezoekers uit binnen- of buitenland nog beter kunnen verzekeren dat Vlaanderen een kwalitatieve bestemming is om te bezoeken” volgens De Wilde.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*