Horecaondernemers krijgen afpersingsmail

Verschillende Oost- en West-Vlaamse horecaondernemers hebben de afgelopen weken diverse afpersingsmails gekregen. De afzender van die mails eist een betaling in bitcoins. Wie niet betaalt, wordt aangegeven aan de fiscus voor zwartwerk, luidt het.

Zwartwerk

 De cybercriminelen gaan steeds op dezelfde manier te werk, met de volgende tekst in de anonieme mail: “ Helaas moet ik jou meedelen dat ik jou en je naasten de afgelopen weken in de gaten heb gehouden. Op deze manier heb ik genoeg bewijs verzameld om jou te veroordelen voor zwartwerk. Deze boetes beginnen vanaf 7.500 euro”.

 Daarna zegt de afzender dat hij een oogje gaat dichtknijpen, mits betaling. Om een zogenaamde ‘klacht’ te vermijden, moet die binnen de drie dagen 250 euro aan bitcoins overmaken op een niet-traceerbare rekening.

Klacht

 Verschillende horecaondernemers hebben al een klacht ingediend bij de politie. De horecaondernemers worden aangeraden om aangifte te doen. Er mag zeker niet ingegaan worden op het dreigement. Wie toch betaalt, is zijn geld gegarandeerd kwijt.