Dag van de friturist

Al 30 jaar wordt op Horeca Expo de ‘Nationale Dag van de Friturist’ georganiseerd waarop alle frituristen (aangesloten of niet) welkom zijn. Op deze jubileumeditie kon men kennismaken met de nieuw afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe.

Tevens werd het project “Erkend vakmanschap” voorgesteld, een erkenning van het beroep friturist. Met de nieuwe wetgeving kan iedereen een frituur opstarten zonder enige opleiding. Veel normen zijn plots vervaagd zoals hygiëne, en (brand)veiligheid. Er wordt dan ook gestreefd naar een erkenning voor mensen die wel een opleiding volgen.

Verder kwamen actuele thema’s aan bod zoals flexibel personeel inschakelen, de stand van zaken van het geregistreerd kassasysteem, de Belgische Frietkotcultuur en het acrylamidedossier,.. Ook werd de “Week van de Friet 2018″ voorgesteld door VLAM.

De Dag van de Friturist is een organisatie van Horeca Vlaanderen-Navefri. Sinds 2016 hebben Navefri en Horeca Vlaanderen beslist om nauwer samen te werken en is er een geïntegreerd lidmaatschap. Navefri blijft instaan voor het ambassadeurschap van het ambacht van friturist en de frietkotcultuur in het algemeen, de belangenverdediging is ondergebracht bij Horeca Vlaanderen. Deze Dag van de Friturist was ook een ideaal netwerkmoment met collega’s uit de gehele sector en de collega’s die actief zijn bij Horeca Vlaanderen – Navefri. Uit de bijeenkomst bleek dat er nog veel werk aan de winkel is voor zowel Horeca Vlaanderen als Nafevri.