Minimumloon van 14 euro in de horeca ?

Is het een harde noot om te kraken of een ongekookt eitje om te pellen ? De socialistische vakbond ABVV Horval (horeca en voeding) heeft donderdag 4 oktober in Wilrijk actie gevoerd om het minimumuurloon in de horecasector te verhogen van 12 naar 14 euro.

De eis komt overgewaaid uit de VS, waar vakbonden al jaren strijden voor hogere lonen in de fastfoodsector. In eigen land zijn de vakbonden mee op de kar gesprongen. De vakbond overhandigde tijdens zijn eerste actie omtrent de problematiek een memorandum bij Bemora, de koepelvereniging voor Belgische restaurantketens. “Vandaag zijn er nog te veel werknemers die moeten vaststellen dat ze niet al hun rekeningen kunnen betalen”, staat te lezen in het memorandum. Volgens ABVV Horval zijn de lonen in de horeca te laag om te kunnen voorzien in een normaal levensonderhoud. De vakbond stelt dat wie werkt, minimum een brutoloon van 14 euro, of 2.300 euro per maand moet krijgen. “Dit genereert vandaag een netto-inkomen van 1.500 euro, de koopkracht die nodig is om niet in armoede te vervallen.”

Niet alleen het minimumloon moet volgens de ABVV omhoog, de overheid moet ook structureel de koopkracht verbeteren. Daarvoor zullen extra middelen vrijkomen als het minimumloon wordt opgetrokken, beweert de bond, want hogere lonen betekenen meer sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Van de werkgevers verlangt de ABVV onder andere dat ze maatregelen nemen om burn-outs te voorkomen en de relatie werk-privé te verbeteren. “De werkgever zal zijn loonlast misschien wel zien stijgen, maar hij gaat er meer voor terugkrijgen: een gemotiveerde werknemer die zijn inspanningen gewaardeerd ziet.” Volgens Detemmerman, co-voorzitter van ABVV Horval, maakt de eis om het minimumloon op te trekken in de horecasector deel uit van een algemene vraag van de socialistische vakbond voor hogere minimumlonen. Hij verwijst bijvoorbeeld naar seizoensplukkers, waar minimumlonen van 9 euro gelden. Om hun eisen kracht bij te zetten sluit de vakbond verdere hardere acties niet uit.