Kies voor Horeca

Eén maand voor de verkiezingen van 14 oktober heeft Horeca Vlaanderen aan alle lijsttrekkers van de 308 gemeentes in Vlaanderen een bijkomende oproep gedaan om horeca extra hoog op hun agenda te zetten na 14 oktober.

De “Kies voor Horeca”-infocampagne, maakte halt in alle Vlaamse provinciehoofdsteden en er was een mailing naar alle lijsttrekkers . Voor de actie werd een memorandom opgesteld. Het “Kies voor Horeca”-lokaal memorandum, geeft de politici concrete beleidsvoorstellen voor de sector en een checklist om eenvoudig na te gaan hoe “horeca-proof” hun gemeente is. De ambitie is om in 2024 minstens 70% van de doelstellingen in iedere gemeente te realiseren. De aanpak van deloyale concurrentie, structureel overleg en een goede bereikbaarheid zijn de prioriteiten”, aldus Filip Vanheusden en Matthias De Caluwe, Voorzitter en CEO van Horeca Vlaanderen. Horeca Vlaanderen gaat er van uit dat geen enkel beleid een directere impact heeft op een horecaonderneming dan het lokale. Het toekomstige beleid van de gemeentes is dus van cruciaal belang voor de sector.

“Kies voor Horeca” memorandum als toolkit.

Met het “Kies voor Horeca”-lokaal memorandum wil Horeca Vlaanderen de lokale bestuurders een tool aanreiken om samen te bouwen aan een duurzaam horecabeleid in Vlaanderen. Dat kan uiteraard nooit de realiteit van alle Vlaamse gemeenten en provincies weergeven, maar het is bedoeld als leidraad. Er werd een ruime bevraging georganiseerd onder de bestuursleden van Horeca Vlaanderen en lokale stakeholders, mensen uit de dagelijkse realiteit. Op basis van hun input kwam dit beleidsadvies tot stand. Het resultaat: 80 concrete beleidsvoorstellen en een checklist om snel na te gaan hoe “horeca-proof“ iedere gemeente of provincie is. “De ambitie is om in 2024 minstens 70% van de doelstellingen in iedere gemeente te realiseren. Op basis van de checklist gaat Horeca Vlaanderen de vorderingen monitoren met de lokale afdelingen en mee een adviespartner zijn voor de gemeenten om dit alles te realiseren ”, aldus Filip Vanheusden en Matthias De Caluwe, Voorzitter en CEO van Horeca Vlaanderen.De sectorfederatie peilde ook bij de ondervraagden naar de drie belangrijkste prioriteiten binnen het lokaal beleid. Structureel overleg staat bovenaan.  Alles staat of valt met goede communicatie. Ondernemers willen gehoord en betrokken worden. Steden en gemeenten nemen vaak initiatieven die een grote impact hebben op de horeca, zoals lokale evenementen of openbare werken. Goed overleg met de sector kan frustraties voorkomen en zorgt ervoor dat er beter kan worden ingespeeld op opportuniteiten, verduidelijkt Horeca Vlaanderen. Ook de directe aanpak van deloyale concurrentie en handhaving kwam naar voor: “Gemeenten moeten erop toezien dat er een eerlijk speelveld is. Airbnb, pop-ups, en andere initiatieven verdienen hun plaats binnen het horeca-aanbod, maar moeten aan dezelfde regelgeving voldoen als de reguliere horeca. Gemeenten doen er goed aan om ook zelf een opvolgingsbeleid naar nieuwe ondernemingen te voeren om na te gaan of de regels gevolgd worden”, zegt Matthias De Caluwe. Tot slot zijn een goede (auto)bereikbaarheid en voldoende centrale parkeerplaatsen cruciaal. “Mobiliteit is ongetwijfeld één van de belangrijkste thema’s van de verkiezingen. Niet alleen klanten maar ook leveranciers moeten vlot hun weg naar de horecazaken kunnen vinden. Nieuwe mobiliteitsplannen mogen slechts ingevoerd worden na grondig overleg met alle betrokken partners, en daar horen ook de horecaondernemers bij”, stellen Filip Vanheusden en Matthias De Caluwe. De resultaten over dit alles zullen we in 2024 kunnen evalueren al zou het beter zijn mocht er over  6 jaar al enige verandering zijn.