Airbnb-logies gesloten

Toerisme Vlaanderen heeft de voorbije maanden steekproefsgewijze iets meer dan 100 Airbnb-logies gecontroleerd, en heeft op basis daarvan 56 Airbnb-verhuurders een onmiddellijk stopzettingsbevel opgelegd, meestal omdat ze niet in orde zijn met de brandveiligheidsnormen.

Wie in Vlaanderen een ‘logies’ verhuurt, moet sinds midden vorig jaar in orde zijn met het nieuwe logiesdecreet, maar heel veel Airbnb-verhuurders lijken zich daar niks van aan te trekken, hoe laagdrempelig die regels ook mogen zijn.  In Vlaanderen zijn er ongeveer 5.000 Airbnb-adressen, met op kop de toeristische trekpleisters Brugge, Gent en Antwerpen, die elk rond de 1.000 adressen tellen. Dat veel Airbnb-verhuurders zich niks aantrekken van de regelgeving, komt ook omdat zij weten dat het online verhuurbedrijf pertinent weigert om hun gegevens over te maken aan de controlediensten van de Vlaamse overheid.

Bevoegd minister Ben Weyts (NV-A) kondigt nog meer controles aan, en gaat ook meer druk zetten op het verhuurplatform zelf om alle adressen door te geven, wat Airbnb hoe dan ook weigert te doen. Zij moedigen de Airbnb verhuurders wél aan om aan de lokale regelgeving te voldoen. Wordt vervolgd…