Brusselse horecaondernemers blijven bang voor aanslag

Brusselse horecaondernemers blijven bang voor aanslagen. Dat blijkt uit een rondvraag van ondernemersorganisatie NSZ en Horeca Brussel bij 358 Brusselse handelaars en horecazaakvoerders.

Meer dan 350 horecaondernemers namen deel aan de rondvraag. De helft van de ondernemers is nog steeds bang dat er zich opnieuw een terroristische aanslag in Brussel zou kunnen voordoen. Daarbij geven 7 op 10 horeca-uitbaters te kennen dat ze waakzamer zijn voor verdacht gedrag. Anderzijds blijkt dat slechts weinigen voorbereid zijn op een nieuwe terroristische aanval. Slechts 15 % heeft een opleiding gevolgd om te leren hoe ze moeten handelen bij een aanslag. Nog minder (13 %) hebben procedures uitgetekend die zouden moeten helpen indien hun etablissement zou te lijden hebben onder een aanval. Uit de rondvraag blijkt verder dat bijna iedereen instructies verwacht van de overheid. Er is duidelijk nood aan eenduidige informatie voor horeca-uitbaters. Daarom werkt het NSZ en Horeca Brussel samen met de federale regering aan een soort handleiding met praktische tips hoe ze moeten handelen bij een aanslag. Wellicht kan deze gids in de loop van mei aan de horeca-uitbaters voorgesteld worden (pvo)

by communitysoft.com