LaLorraine-nl

Leuvense horeca vraagt extra geld voor uitvoering horecabeleidsplan

Vorig jaar werd in Leuven een horecacoach aangeworven en een horecabeleidsplan uitgerold. De beroepsfederatie Ho.Re.Ca Leuven juicht dit toe, maar vraagt dit jaar wel extra financiële middelen zodat het horecabeleidsplan effectief kan worden uitgevoerd. 

 

 

 

 De vrees bestaat dat er in het laatste jaar geen budget zal worden vrijgemaakt, waardoor het plan wellicht voor minstens één jaar dode letter blijft. Toen de budgetten in het begin van de legislatuur werden vastgelegd was er nog geen sprake van een horecacoach en een horecabeleidsplan. De bevoegde schepen moet dus op zoek gaan naar extra geld, aangezien er voor het horecabeleidsplan blijkbaar geen budget is voorzien. Vraag is of er dit jaar nog werk van gemaakt zal worden. (pvo)

by communitysoft.com