LaLorraine-nl

Pop ups tijdens Gentse feesten

Tijdens de komende Gentse Feesten zullen strenge controles uitgevoerd worden op pop-ups en al dan niet tijdelijke zaken die 'toevallig' dan openen. "We leggen onze pleinorganisatoren strenge normen op tegen overlast. We laten onze Feesten niet verbrodden door privé-initiatieven die zich niet aan de regels houden" zegt schepen Christophe Peeters. De laatste jaren zijn er op de Gentse Feesten effectief heel wat extra regels gekomen, in het kader van de leefbaarheid. Zo moeten alle pleinen - behalve Sint-Jacobs, Baudelo en Vlasmarkt - om half 3 ten laatste stoppen met muziek draaien. Waarom geen algemene regel dan? De laatste jaren waren nog nauwelijks overtredingen vastgesteld omdat alle pleinorganisatoren beseffen dat leefbaarheid belangrijk is. Maar het fenomeen van de pop-ups duikt steeds meer op.

Komende vrijdag bijvoorbeeld opent aan de Graslei 5 een discotheek met de naam 'Club Embassy', open zijn van 17 uur tot vijf uur 's morgens. Wie zich vestigt in een pand dat al een horecabestemming had, moet geen nieuwe stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Maar zo'n zaken zullen strikt gecontroleerd worden. Hun milieuvergunning zal in orde moeten zijn, en het aantal decibel zal ook strikt worden opgevolgd. In de Hoogpoort is recent een discotheek geopend en daar zijn overlastproblemen omdat die zaak nauwelijks geïsoleerd is. Tijdens de Gentse Feesten is het typisch dat zo'n zaken veelvuldig opduiken. Maar ze zijn gewaarschuwd: er geldt een absolute nultolerantie qua overlast. De pleinen hebben de voorbije jaren een stevige reputatie opgebouwd qua beperken van overlast en overleg met de omwonenden. Dat gaan we niet laten verbrodden door private initiatieven die zich niet aan de regels houden. En we gaan kort op de bal spelen. We dulden geen overlast voor de buren. We willen geen probleem laten ontstaan met al dan niet tijdelijke inrichtingen. Brandweer, milieu-inspectie, voedselinspectie, ze zullen allemaal langsgaan. Aldus schepen Peeters. (JV)

by communitysoft.com